Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PRAWO KARNE

PRAWO KARNE

Grupa obywateli wniosła do Laski Marszałkowskiej projekt Kodeksu karnego (druk 775) mający zastąpić Kodeks z 1997 r. W projekcie jest umieszczony rozdział dotyczący przestępstw przeciwko środowisku. Przepisy te są dość podobne do obecnie obowiązujących. Warto jednak śledzić prace legislacyjne prowadzone wobec tego projektu, albowiem w ich toku możliwa jest i taka sytuacja, że jakiś przepis zostanie np. skreślony lub zmieniony w sposób niekorzystny dla ochrony środowiska. Nadto wydaje się, że pewne czyny przeciwko środowisku (np. ochrona zwierząt), czy też przeciwko prawom obywatelskim (tak przecież przydatnym ekologom) winny być objęte penalizacją. Osoby zainteresowane projektem winny kontaktować się z Posłami np.

Poseł Wojciech Olejniczak (SLD)
ul. Mostowa 4
99-400 Łowicz
tel./fax 46/837-43-84
Wojciech.Olejniczak@sejm.pl
http://www.sejm.gov.pl

mgr Piotr Szkudlarek
Piotr Szkudlarek