Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PRESTIŻOWY TYTUŁ „DOBROCZYŃCY PRZYRODY” PRZYZNANY!

PRESTIŻOWY TYTUŁ „DOBROCZYŃCY PRZYRODY” PRZYZNANY!

Na cały świecie ekologiczne organizacje pozarządowe przyznają tytuł „Dobroczyńcy Przyrody” osobom, które wniosły znaczący wkład w popularyzowanie idei ochrony przyrody oraz swoim przykładem pokazały jak należy troszczyć się o wspólne dobro, jakim jest przyroda, wbrew naciskom różnego rodzaju lobby.

Pracownia na rzecz Wszystkich
Istot, nawiązując do tej szczytnej tradycji, przyznała prestiżowy tytuł „Dobroczyńcy Przyrody” p. Feliksowi Kaczanowskiemu byłemu dyrektorowi Słowińskiego Parku Narodowego, odwołanemu w czerwcu br. z tego stanowiska w wyniku skandalicznej decyzji Głównego Konserwatora Przyrody.
Dlaczego przyznano tytuł „Dobroczyńcy Przyrody”?
Przez cały okres piastowania funkcji gospodarza Słowińskiego Parku Narodowego, Feliks Kaczanowski dał się poznać jako człowiek doskonale rozumiejący potrzeby ochrony przyrody SPN. Bardzo dobrze wypełniał obowiązki dotyczące administrowania parkiem narodowym, co potwierdziły wyniki ostatniej kontroli z Ministerstwa Środowiska. Warto przypomnieć, że dyrektor Kaczanowski objął kierowanie parkiem narodowym, w którym za rządów jego poprzednika dochodziło do działań drastycznie naruszających zasady ochrony przyrody (nielegalne polowania, „rzeź jeleni” w parku, eksploatacyjna gospodarka leśna, polowania pod jedynym na Pomorzu gniazdem orła przedniego). Zespół pracowników był skłócony, szeroki krąg zataczały oskarżenia i wzajemne animozje. Nowy dyrektor w ciągu kilku lat wygasił wewnętrzne konflikty oraz doprowadził ochronę parku do bardzo dobrego poziomu. Starał się również rozwiązać bez szkody dla mienia państwowego spór, który rozgorzał wokół łąk w gminie Smołdzino. Poprzedni dyrektor SPN Andrzej Wróbel (syn wysokiego urzędnika w ministerstwie) wydzierżawił tam sobie i swoim kolegom tereny z myślą o przeznaczeniu ich w niedalekiej przyszłości na prywatne działki rekreacyjne. To właśnie za skuteczne przeciwdziałanie sprzeniewierzeniu państwowego mienia Kaczanowski został zwolniony!
W imieniu PNRWI
Dariusz Matusiak
W ostatnim czasie wiele organizacji ekologicznych, przyrodników oraz naukowców z całej Polski wystosowało protest przeciwko odwołaniu dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego. Niestety Główny Konserwator Przyrody prof. Ewa Symonides, mimo negatywnej opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, podjęła decyzję o odwołaniu dyrektora SPN.

Dotychczasowi laureaci tytułu „Dobrodzieja Przyrody” to m.in.:
dr Wojciech Gąsienica-Byrcyn (były dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego), Stefan Chałubiński (wnuk Tytusa Chałubińskiego), dr Paweł Pawlaczyk (Klub Przyrodników), doc. Bogumiła i Wojciech Jędrzejewscy (naukowcy, autorzy projektu objęcia całej Puszczy Białowieskiej parkiem narodowym), Adam Wajrak (dziennikarz), Marcin Krzyżański (reporter telewizyjny), prof. Zbigniew T. Wierzbicki (społecznik), Iwona Brzostek (reporterka)

NOTKA BIOGRAFICZNA
Feliks Kaczanowski
ur. 1.3.1955 w Warszawie
1973 – 1978 studia na Wydziale Leśnym SGGW, ukończone z oceną b. dobrą, zainteresowania – ochrona przyrody i ekologia lasu, praca magisterska z ekologii owadów u prof. Andrzeja Szujeckiego.
1978 – 1981 Nadleśnictwo Miłomłyn k. Ostródy – leśniczy.
1981 – 1988 Nadleśnictwo Strzałowo k. Mrągowa – nadleśniczy terenowy.
1988 – 1997 dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
wraz z zespołem pracowników MPK zaprojektował Mazurski Park Narodowy, uruchomił muzeum przyrodnicze w zabytkowym obiekcie w Krutyni.
1996 studia podyplomowe „Ochrona Środowiska Przyrodniczego” na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (praca dyplomowa – Koncepcja Funkcjonowania Rezerwatu Biosfery Jezioro Łuknajno).
Zrealizował projekt zagospodarowania edukacyjnego i turystycznego rezerwatu Jezioro Łuknajno, sfinansowany przez EkoFundusz w pierwszym roku jego istnienia.
Współzałożył i był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji na rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni.
1999 studium podyplomowe Ochrona Parków Narodowych na Wydz. Leśnym SGGW
2001 oddelegowany do tworzenia dyrekcji PN „Ujście Warty”.
1997 – 2003 dyrektor Słowińskiego Parku Narodowego, uregulowanie wielu problemów w funkcjonowaniu SPN.

Więcej na temat konfliktu wokół Słowińskiego Parku Narodowego:
http://www1.gazeta.pl/kraj/1,34317,1556604.html
http://www1.gazeta.pl/kraj/1,34314,1578787.html
Dariusz Matusiak