Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PřIRUNANJE (PRZYRÓWNANIE)

BENEDIKT DYRLICH (UR. 1950)

PřIRUNANJE

Zelene brězy Łužicy a ja:
To je přeco tosame
w štryrjoch počasach,
na kóždym městnje
a při kóždym kroku.
Ach, njebjerće mi tole
přicpěwanje! Ja bych był
njezbožowny a njewěriwy
napřećo wšěm brězam
a swojej poeziji, kotraž
hlada druhdy znak.

PRZYRÓWNANIE

Zielone brzozy Łużyc i ja
to jedno
i to samo. Ja w czterech porach roku
ja w każdym krajobrazie
co krok. Nie zabierajcie
tej jedności. Byłbym wtedy
nieszczęśliwy i
niewierzący
brzozom wszystkim
i swej poezji, która
dzięki temu widzi jeszcze świat
nie tak jak wy.

tłumaczył Bohdan Urbankowski
Benedikt Dyrlich (tłum. Bohdan Urbankowski)