Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PROGRAM ECO NET

Nowa propozycja pracy w branży internetowej, w charakterze przedstawiciela handlowego, dla wszystkich, którzy:
• mają entuzjazm i przyjazny stosunek do ludzi
• odbierają pocztę elektroniczną przynajmniej raz na 10 dni
• mają ogólne pojęcie o Internecie i wiążą z tym swoją przyszłość
• lubią samodzielność i cierpliwie dążą do wyznaczonych celów
W ramach ECO NET możesz:
• zdobyć doświadczenie zawodowe i nawiązać nowe, przydatne kontakty
• zmniejszyć bezrobocie wśród ekologów
• pracować według unikatowego planu marketingowego
• wspomagać działania zielonych poprzez pracę dla siebie
Informacje:

ECO NET
tel. 0-501/956-546
surma@ok.most.org.pl
http://www.most.org.pl/econet