Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

PROGRAM PLENERU „LATO ARTYSTYCZNE – ZIEMIA MOIM DOMEM” NA PLACU WOLNICA W KRAKOWIE

18.8.2001
godz. 1700 – 1830 – edukacyjno-artystyczny blok programowy dla dzieci i dorosłych pod hasłem „Zwierzę nie jest rzeczą”
godz. 2000 – 2200 – koncert zespołu Krzysztofa Krawczyka
25.8.2001
godz. 1700 – 1830 – edukacyjno-artystyczny blok programowy dla dzieci i dorosłych pod hasłem „Chrońmy Karpaty”
godz. 2000 – 2200 – koncert – Trebunie Tutki


Staromiejskie Centrum
Kultury Młodzieży
ul. Wietora 15
31-067 Kraków
tel. 430-50-90 – centrala
tel. 421-20-85 – sekretariat
tel./fax 430-51-54 – sekretariat
tel./fax 421-15-93
Dział Organizacji Imprez
http://www.sckm.krakow.pl