Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PROGRAM PROMOCJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII – OBJAZDOWA WYSTAWA ENERGETYCZNA

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oświęcim
tel./fax: 0-33/84 22 120, 84 41 934
e-mail: office@tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oswiecim, nr 10201417-534-270-1

PROGRAM PROMOCJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII –
OBJAZDOWA WYSTAWA ENERGETYCZNA


Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy z Fundacją Wspierania Inicjatyw Ekologicznych przystępuje do realizacji projektu pt. “Promocja odnawialnych źródeł energii – Objazdowa wystawa energetyczna”.
Przedstawiamy możliwość promocji Państwa firmy.

Oferujemy:
• umieszczenie reklamy Państwa firmy na tablicach wystawowych (formatu 80 x 120 cm),
• prezentację Państwa firmy na konferencjach otwierających wystawę w danym powiecie połączonej z rozdawaniem materiałów promocyjnych,
• umieszczenie Państwa ulotek w pakietach informacyjnych przygotowanych dla wszystkich uczestników warsztatów.
Celem projektu jest:
• promocja dostępnych i tanich odnawialnych źródeł energii,
• pomoc lokalnym przedsiębiorcom w promocji na rynku,
• prezentacja i promocja urządzeń i instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W ramach realizacji projektu zostanie przygotowana wystawa w postaci 15 tablic (formatu 80 x 120 cm) obrazujących różne sposoby, techniki i technologie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wystawa ta zostanie pokazana we wszystkich 22 powiatach woj. małopolskiego (średnio przez 3 tygodnie w każdym, dzięki wykorzystaniu 2 kompletów tablic). Na tablicach znajdą się w szczególności: omówienia poszczególnych rodzajów energii odnawialnej (różne formy energii słonecznej i energia geotermalna), opis technologii, urządzeń i instalacji, informacje nt. roślin energetycznych, warunków i kosztów ich uprawy, najlepsze przykłady inwestycji w zakresie wykorzystania energii odnawialnej (łącznie z kosztami oraz efektami ekologicznymi i ekonomicznymi), informacje nt. źródeł finansowania inwestycji w zakresie wykorzystania energii odnawialnej i możliwości uzyskania dodatkowych informacji.
Otwarciu każdej z wystaw towarzyszyć będą warsztaty nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do udziału w warsztatach zostaną zaproszeni lokalni politycy (przedstawiciele urzędów powiatowych i gminnych, radni), lokalni przedsiębiorcy, liderzy lokalnych organizacji pozarządowych (w tym organizacji rolniczych), przedstawiciele podmiotów działających w otoczeniu rolnictwa (izby rolne, ośrodki doradztwa), nauczyciele oraz dostawcy technologii i urządzeń służących wykorzystaniu energii odnawialnej. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymają pakiety informacyjne nt. wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podczas warsztatów i wystaw będą też rozprowadzane materiały reklamowe i promocyjne.
Osoby i organizacje zainteresowane naszą ofertą prosimy o kontakt:
Anna Mendel tel. 0-608/202-292, do biura Fundacji 0-12/631 57 31
lub na adres e-mailowy: ania@zb.eco.pl