Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Program Rozwoju Społeczeństwa Lokalnego - Projekt w Krakowie

Cele Programu Rozwoju Społeczeństwa Lokalnego:

Głównym celem Programu jest pobudzenie stałego wzrostu wymiany towarowej i usług na rynku krakowskim oraz rynkach powiatów ościennych, przy pomocy umów barteru wielostronnego. Ponadto Program ma doprowadzić do powstania i funkcjonowania co najmniej 30 nowych miejsc pracy dla uczestników Programu, którzy znajdą pracę jako doradcy barterowi.

Rozwój społeczeństwa lokalnego hamowany jest min. przez całkowity brak lub niedostatek obrotowych środków finansowych do rozliczeń między przedsiębiorstwami. Braki te skutkują powolnym wzrostem gospodarczym regionu, ograniczając rozwój przedsiębiorczości zarówno w tworzeniu nowych miejsc pracy jak i w realizacji nowych inwestycji. Bezgotówkowa wymiana towarów i usług pozwoli na maksymalne wykorzystanie pozafinansowych zasobów przedsiębiorstw, uniezależniając ich aktywność rynkową od chwilowych trudności z dostępem do środków finansowych.

1. W pierwszej kolejności zostanie stworzony system płynnej i stałej wymiany informacji o możliwościach rozwoju w zakresie wzajemnych transakcji dotyczących usług i towarów.

2. Następnie zostanie zbudowana platforma wzajemnych transakcji (preferująca firmy z regionu Małopolski).

Grupa docelowa Projektu to przedsiębiorstwa:

Mikro (mniej niż 10 zatrudnionych), małe (poniżej 50 zatrudnionych) oraz średnie (poniżej 250 zatrudnionych), prowadzące działalność na terenie Krakowa i powiatów ościennych. Projekt powinien dzielić proporcje działalności w przybliżeniu na przedsiębiorców:

• 80% mikro i małych,
• 20% średnich.

Projekt jest realizowany przy współpracy z BCI – Poland Sp. z o.o.

Udział w projekcie potwierdziły Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i Grodzki Urząd Pracy.

Obecnie przygotowywana jest trójstronna umowa partnerska.
Jan Raudner
ACI Raudner
ul. 29 listopada 130, 31-406 Kraków
tel. 0-12 420 25 25, 0501 589 960
aci.eco.pl
raudner@aci.eco.pl
Jan Raudner