Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Projekt Czas Na Las - odkryj swój ślad klimatyczny, ogranicz go i posadź drzewa!

Projekt CZAS NA LAS to innowacyjne w Polsce przedsięwzięcie, którego celem jest sadzenie drzew i neutralizacja emisji dwutlenku węgla, a tym samym przeciwdziałanie zmianom klimatu. Nasz cel realizujemy poprzez angażowanie firm, organizacji oraz pojedynczych osób by poprzez fundowanie drzew niwelowały swoje emisji z transportu i zużycia energii.

Lasy odgrywają istotną rolę w łagodzeniu efektu cieplarnianego, ponieważ w procesie fotosyntezy przechwytują z atmosfery szkodliwy dwutlenek węgla i przetwarzają go na swoją biomasę (drewno), a do atmosfery oddają niezbędny do życia tlen. 1 drzewo w ciągu swojego życia (około 100 lat) jest w stanie zneutralizować średnio 750 kg dwutlenku węgla (CO2).

Patronat honorowy nad Projektem CZAS NA LAS objął Minister Środowiska, prof. Jan Szyszko.

4 etapy na drodze do neutralizacji emisji CO2 we współpracy z Fundacją Aeris Futuro:

1. IDENTYFIKACJA

Emisja CO2 w firmie może pochodzić z następujących źródeł:
  • Transport:
- pracowników – dojazdy do pracy, delegacje służbowe, wyjazdy integracyjne, organizacja i/lub udział w konferencjach, koncertów, targów, innych imprez;

- dóbr i usług – dostarczanie towarów (firmy logistyczne, kurierskie), przewozy pasażerskie: linie lotnicze, autokary, taksówki, kolej;
  • Działalność biurowa – korzystanie z oświetlenia, urządzeń biurowych, ogrzewania, klimatyzacji
  • Działalność przemysłowa – emisja z zakładów produkcyjnych
2. KALKULACJA

Kalkulacji można dokonać za pomocą Kalkulatora CO2 lub zapraszając przedstawiciela Fundacji, który z chęcią pomoże oszacować wielkości emisji dwutlenku węgla w Państwa Firmy lub organizacji. Możliwa jest również kalkulacja poprzez określenie dostępnych funduszy, które firma lub osoba chciałaby przekazać na rzecz sadzenia drzew.

Na bazie określonej wielkość emisji lub dostępnych funduszy wyliczona zostanie liczba drzew niezbędnych do posadzenia, aby ową emisję zneutralizować w określonym czasie. Fundacja gwarantuje zachowanie pełnej poufności danych.

W przypadku wydarzeń sponsorowanych zachęcamy do uwzględnienia wydatku na rzecz neutralizacji emisji CO2 we wniosku do sponsorów.

3. AKCJA – SADZENIE DRZEW

Fundacja zneutralizuje w Państwa imieniu daną ilość wyemitowanego CO2 poprzez posadzenie i pielęgnację odpowiedniej liczby drzew po przekazaniu przez Państwo darowizny na ten cel na konto Fundacji:

Miejscem sadzenia drzew jest gmina Zawoja u podnóża Babiej Góry w województwie małopolskim. Dzięki współpracy z Zawojskim Stowarzyszeniem Właścicieli Lasów Prywatnych (ZSWLP), nadleśnictwem, władzami powiatu i gminy oraz Babiogórskim Parkiem Narodowym jesteśmy w stanie zagwarantować, że posadzone przez Państwa Firmę drzewa będą właściwie pielęgnowane i nadzorowane. Termin realizacji zalesień dostosujemy do wymogów prawidłowej gospodarki leśnej, jak i oczekiwań Firmy/Organizacji. Ambicją Fundacji jest oferowanie w przyszłości lokalizacji sadzenia drzew również w innych regionach Polski.

4. KOMUNIKACJA

Biorąc udział w Projekcie otrzymują Państwo:
- specjalny Certyfikat potwierdzający ilość zneutralizowanej emisji CO2 oraz cenny wkład w przeciwdziałanie globalnym zmianom klimatu oraz w ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazowej

- możliwość komunikowania udziału w projekcie i używania logo Fundacji w swoich materiałach reklamowych,
Na Państwa życzenie:
- zawiadomimy prasę ogólnopolską, lokalną oraz branżową o Państwa udziale w Projekcie CZAS NA LAS

- zamieścimy opis ekologicznego działania Państwa Firmy na naszej stronie internetowej oraz innych portalach internetowych jako przykład działania odpowiedzialnego społecznie,

- przygotujemy raport z akcji zalesieniowej do Państwa dyspozycji,

- przygotujemy kampanię informacyjną o projekcie dla pracowników/kadry zarządzającej w Państwa firmie.

ZADEDYKUJ DRZEWO to propozycja jedynego w swoim rodzaju, niepowtarzalnego prezentu dla bliskiej osoby. Każdy, komu zadedykowano drzewka otrzyma od Fundacji Aeris Futuro specjalną Dedykację, na której znajdzie się odpowiednia dedykacja oraz informacja o miejscu zasadzenia drzewek. Ofiarodawca może skorzystać zarówno z przygotowanych przez nas wzorów graficznych, jak i przesłać własną dedykację. Dedykację przesyłamy na wskazany adres po przekazaniu darowizny na rzecz naszej Fundacji, zaś zdjęcie drzewka po jego zasadzeniu.

Posadziliśmy już niemal 200 drzew!

Wiosną tego roku rozpoczęliśmy sadzenie lasu z Fundacją Sendzimira. Posadziliśmy 30 drzew, które zneutralizują emisje powstałe w wyniku transportu uczestników i wykładowców kursu „Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju”, który Fundacja organizuje co roku w lipcu w Mogilanach k/Krakowa.

11 października IKEA Kraków posadziła 100 drzew. W ten sposób firma włącza się w działania na rzecz rekompensaty emisji dwutlenku węgla, jaka powstaje w wyniku jej działalności, a także do ochrony i zwiększania zasobów leśnych, które stanowią podstawowy surowiec do wytworzenia jej produktów.

IKEA jest największym na świecie dystrybutorem mebli i artykułów wyposażenia wnętrz. Dlatego dąży do minimalizowania niszczących środowisko naturalne skutków, które mogą być konsekwencją jej działalności oraz włącza się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jeszcze jesienią tego roku posadzimy kolejne drzewa Fundacji Sendzimira, dedykacje ślubne i dla ukochanej osoby oraz drzewa, które zneutralizują wakacyjne podróże lotnicze na Madagaskar i do Hiszpanii.

Zapraszamy do współpracy i neutralizacji swoich emisji każdego, komu nie jest obojętna jakość naszego życia oraz kondycja środowiska naturalnego, w którym wszyscy żyjemy, i w którym przyjdzie żyć następnym pokoleniom.

Joanna Mieszkowicz, Kamila Kierzek
Fundacja Aeris Futuro
www.aeris.eko.org.plaeris@eko.org.pl

Joanna Mieszkowicz, Kamila Kierzek