Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PROJEKT TĘCZOWY KRĄG

PROJEKT TĘCZOWY KRĄG
Jesteśmy dziećmi tej Planety i możemy bawić się w co chcemy i z kim chcemy, a kto chce może bawić się z nami. Dlatego, żeby uniknąć przypadkowości ludzi biorących udział we wspólnym przeżywaniu, jesteśmy w mocy zaprosić wszystkich, którzy nie utożsamiają się z żadnymi dogmatami, nie potrzebują przywódców i chcą wziąć udział w tworzeniu rodziny opartej na plemiennym kręgu. Mamy na uwadze stwarzanie między nami relacji, w której uczymy się nawzajem nie dla samej wiedzy, a dla harmonii z sobą i całym życiem.

Na tym poziomie różnice między nami stają się inspiracją do łączenia różnorodności w funkcjonalny zespół, wtedy każdy staje się jednakowo potrzebny.
Rozwój dla integracji z życiem na Ziemi jest naturalną możliwością przetrwania każdego gatunku; dlatego jest też naturalnym kierunkiem ewolucji świadomości człowieka.
Kiedy rywalizacja zmienia się we współpracę, nikt nie podąża już sam naprzeciw przeszkodom i problemom, łatwiej jest pokonywać je razem.
Nie można już zmienić przeszłości, jednak po tylu latach eko- i ludobójstwa nadszedł już czas, by zacząć spełniać nasze marzenia.
Realizujemy projekt ochrony i posiadania wspólnej ziemi tak, by stała się naszym prawdziwym domem, do którego trafia wszystko od Nas i dla Nas.
Od jesieni 2001 r., mieszkamy razem. Mamy bazę w schronisku w Bieszczadach. Jesteśmy na etapie zakładania fundacji. Umożliwi nam to posiadanie ziemi jako wspólnej i niepodzielnej własności. Wszystkie decyzje podejmujemy przez consensus (jednogłośnie), czyli sposoby życia, ochrony ziemi i dalsze działania na terenie fundacji podlegają decyzji kręgu. Dzięki temu każdy, kto pojawi się u nas, będzie mógł mieć poczucie, że ziemia jest naszym wspólnym domem i razem możemy w tym uczestniczyć.
Dlatego wzywamy wszystkich, którym jest bliska ta idea do wspólnego działania. Poszukujemy niezależnego miejsca (z adresem), najlepiej w oddaleniu od innych domów, w którym możliwe byłoby uruchomienie biura naszej fundacji. Zapraszamy też wszystkich zainteresowanych do skontaktowania się z nami listownie bądź telefonicznie. Na konkretne propozycje chcielibyśmy odpowiedzieć bezpośrednio – spotkać się i omówić szczegóły. Jesteśmy też zainteresowani każdą ziemią, która mogłaby podlegać ochronie, bądź umożliwiać działania w tym kierunku.
Informacje:

Tęczowy Krąg
38-543 Komańcza 100
tel. 0-13/457 75 08
e-mail: teczowykrag@poczta.onet.pl
Tęczowy Krąg