Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PROJEKT V FESTIWALU EKOFRONTACJE 2000

25.8.2000, „REGION”
• „Przyroda Parków Krajobrazowych regionu wałbrzyskiego”,
Krzysztof Żarkowski
• „Problemy i ochrona Parku Narodowego Gór Stołowych”,
Krzysztof Baldy (SPN Kudowa Zdr.)
• „Ochrona flory i fauny w lasach wałbrzyskich”,
Rafał Jakubowski (PNRWI Wałbrzych)
• „Problem prywatyzacji lasów”,
Gabriel Grobelny
(Nadleśnictwo Wałbrzych)
• „Literackie inspiracje przyrodą”,
Olga Tokarczuk (PNRWI Wałbrzych)

26.8.2000, „OCHRONA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA W POLSCE”
• „Prawna ochrona dzikiej przyrody w Polsce na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego”,
Janusz Korbel, Jacek Zachara
(PNRWI Bielsko-Biała)
• „Kaskada Dolnej Wisły”, Krystian Szczepański (PNRWI Inowrocław)
• „Ochrona gatunkowa wilka”,
Grzegorz Bożek (PNRWI Krosno)
• „Czy zagraża nam energetyka atomowa?”, Rafał Soszyński (PNRWI Wałbrzych)
• „Ochrona Doliny Rospudy”, Marcin Korniluk (Płn.-Wsch. PNRWI)

27.8.2000, „OCHRONA ŚRODOWISKA A INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ”

• „Integracja z UE a ochrona środowiska w Polsce”, Rafał Jakubowski (PNRWI Wałbrzych)
• „Prawne aspekty wejścia Polski do UE”, Remigiusz Okraska
• „Nowe spojrzenie na wartości polskiej wsi”, Jadwiga Łopata (ECEAT-Polska Stryszów)
• „Ekologia a globalizm”, Marek Elżbieciak (PNRWI Wałbrzych)
• „Wizje nowego milenium”, I. E. Maliszewska
Miejsce:
Klub „Wedanta” (byłe Sanatorium „Ela”), Solicka 1, Szczawno Zdrój (koło Wałbrzycha).