Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PROROK

PROROK
„To jest Moje Słowo Alfa i Omaega. Ewangelia Jezusa Objawienie Chrystusowe jakie znają już prawdziwi chrześcijanie na całym świecie” na s. 104 podaje:

Życie jest świadomością
Cała przyroda, zwierzęta
rośliny i kamienie
są ogrodem Boga,
Jego dziełem stworzenia.
Dlatego nie musimy chodzić do świątyń z kamienia i miejsc zwanych świętymi. Cała Ziemia i wszystko co na niej istnieje jest święte, stworzone przez Boga. Dlatego całej przyrodzie, Ziemi, całemu stworzeniu należy się od człowieka szacunek, zrozumienie, opieka. „Czyńcie sobie Ziemię poddaną” oznaczało w owym czasie, kiedy Bóg darował ją w posiadanie człowieka, troszczenie się o Nią i Jej dzieci. To, co człowiek uczynił z Ziemią, a szczególnie co czyni obecnie z zwierzętami, swymi młodszymi braćmi, jest zgrozą wołającą o pomstę do nieba.
Dlatego Bóg lituje się nad zwierzętami i przyjmuje do siebie wiele ich gatunków w ilości kilku co godzinę, gdyż nie mają warunków do życia razem z nami. Dlatego cofnął człowiekowi prawo opieki i kierowania Ziemią. Oznacza to, że za wszystko, co odtąd człowiek uczyni sprzecznego z prawem Ziemi, poniesiemy karę i odczujemy tego skutek w terminie najkrótszym z możliwych. Oznacza to, że lawinowo wzrośnie ilość katastrof na Ziemi, która pochłonie winnych.
Pragnę poinformować, że ostatnio w Niemczech w publikacji pod nazwą „Prorok” nr 15, znajdujemy tematykę gehenny zwierząt na planecie Ziemia. Egzemplarz ten przetłumaczono na polski i w ilości kilku tysięcy jeszcze w tym roku powinien znaleźć się w kolportażu. Objętość broszury wyniesie 140 s., co czyni ją znacznie kosztowną. „Prorok” przeznaczony jest do bezpłatnego obdarowania tych wszystkich, którzy w sercu czują los naszych młodszych braci i chcieliby im w każdy możliwy sposób przyjść z pomocą, spełniając jednocześnie wielkie pragnienie Ducha Chrystusa, który dwa tysiące lat temu inkarnował się na naszej planecie, nie w pałacach bogaczy, ale w grocie stajni, wśród naszych najmłodszych braci, symbolicznie podnosząc ich do rangi człowieka. To, że naukę Chrystusa z czasem zmanipulowano, a mięso trupów zwierząt kropi się święconą wodą dowodzi, że faryzeusze nadal przedkładają pogańskie tradycje ponad Boskie Prawo miłości. Podaję niżej adresy wysyłki omawianej broszury „Prorok” nr 15:

Życie Uniwersalne, skr. 550,
58-506 Jelenia Góra 8
Życie Uniwersalne, skr. 21,
73-100 Stargard Szczec.
Życie Uniwersalne, skr. 22,
00-952 Warszawa 40
E.U. skr. 25, 78-500 Drawsko

Jednocześnie oferujemy „Proroka” nr 16, informującego o dalekosiężnych skutkach zarazy BSE, którego wyślemy każdemu, kto prześle znaczek wartości 2 zł za opłatę przesyłki.
Bliższe informacje osiągalne pod adresem:

Eugeniusz Uzar
skr. 25, 78-500 Drawsko
tel. 0-94/3634608
Eugeniusz Uzar