Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PROSTE JAK 2+2

czyli talenty matematyczne w Ministerstwie Ochrony Środowiska:
Od 1994 r. emisja gazów cieplarnianych już nie spada, utrzymuje się na stałym poziomie. Przy systematycznym wzroście gospodarczym, oznacza to jednak faktyczny spadek ilości gazów cieplarnianych
– Jacek Mizak, specjalista ds. ratyfikowania Protokołu z Kioto w Minister-stwie Ochrony Środowiska, cytat za Polską Agencją Prasową.

Wyszukał: Narciarz
Narciarz