Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PUBY W WARSZAWIE ŁAMIĄ PRAWO!

PUBY W WARSZAWIE ŁAMIĄ PRAWO!
Puby na Polach Mokotowskich łamią ustawę o ochronie zwierząt. Przetrzymują strusie na bardzo małej powierzchni, narażając je na ogromny stres i zaczepki ze strony ludzi oraz głośną muzykę!
W pubie „Struś” przy ul. Rokitnickiej na Polach Mokotowskich w Warszawie, na niewielkim wybiegu znajdującym się na terenie lokalu, zamknięte są obecnie 2 strusie. Wybieg jest zbyt mały jak na ich potrzeby. Pomieszczenie z ptakami znajduje się tuż przy stolikach dla gości, co wywołuje ich dodatkowy stres.
Jest to bardzo niehumanitarne traktowanie zważywszy na to, że są to ptaki, które jako jedne z najszybszych biegaczy w świecie zwierząt, potrzebują dużych przestrzeni. Zamknięcie ich w klatce w celu zabawiana ludzi siedzących w pubie i pijących np. piwo ogranicza ich swobodę.
Domagamy się zaprzestania praktyk trzymania strusi w pubach. Zwracamy się także do Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej o przeprowadzenie kontroli w celu zaniechania tego niehumanitarnego procederu. Przetrzymując w ten sposób zwierzęta łamanie się ustawę o ochronie zwierząt, szczególnie art. 6 ust. 2 pkt. 10, art. 5, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności lub grzywną zgodnie z art. 35.1.
Filip Barche
wieloletni inspektor ds. zwierząt
Inicjatywa „Empatia”
tel. 0-506/216-457, barche@interia.pl
Warszawa, 7.8.2003
Inicjatywa „Empatia”
empatia@vege.pl
http://www.empatia.pl
Filip Barche