Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ „ŚRODOWISKO – INTEGRACJA – UDZIAŁ SPOŁECZNY”

Punkt ten powstał jako kontynuacja realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju od 1998 r. projektu pt. „Poszerzenie wiedzy społeczeństwa i organizacji pozarządowych o Unii Europejskiej w aspekcie ochrony środowiska”.

Głównym celem funkcjonowania Punktu Informacji Europejskiej (PIE) jest pomoc organizacjom pozarządowym w zdobywaniu wiedzy o polityce ekologicznej Unii Europejskiej.

Wiedzy tej będziemy szukać również w polityce rolnej, transportowej i regionalnej Unii Europejskiej. To są dziedziny, którymi zamierzamy się interesować .
Będziemy starać się gromadzić w PIE teksty dyrektyw i rozporządzeń Komisji Europejskiej, które dotyczą ochrony środowiska. W ten sposób chcemy ułatwiać dostęp do tekstów aktów prawnych wydanych przez Komisję Europejską.

Pragniemy także pozyskiwać i udostępniać projekty zmian w polskich regulacjach prawnych wraz z opiniami dotyczącymi wpływu procesu integracji na ochronę środowiska w Polsce.

Zamierzamy również zbierać opinie o polityce ekologicznej Unii pochodzące ze źródeł niezależnych, tj. pozarządowych organizacji zajmujących się ochroną środowiska w Polsce oraz w państwach członkowskich UE.

Poprzez działalność Punktu Informacji Europejskiej zamierzamy:

• przybliżać Państwu tematykę regulacji dotyczących ochrony środowiska w UE, kierunków zmian prawodawstwa UE oraz innych dziedzin działalności UE, które wpływają na środowisko naturalne;

• pomóc w zdobyciu informacji dotyczących problematyki ochrony środowiska w negocjacjach akcesyjnych Polski oraz wpływu procesu integracji na zagadnienia ochrony środowiska w Polsce;

Mam nadzieję, że wiedza o Unii Europejskiej i jej polityce ekologicznej pomoże polskim organizacjom w ocenie skutków mającego nastąpić przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Myślę, że Punkt będzie dziełem wspólnym. W miarę napływu pytań – Instytut będzie zdobywał nowe kontakty i umiejętności w docieraniu do najlepszych źródeł informacji. Mam świadomość, że początki mogą być trudne. Chcemy uczyć się informowania od tych z nas, którzy mają już spore doświadczenia w tym zakresie.

PIE prowadzi Aleksander Kędra.

Krzysztof Kamieniecki
Wiceprezes INE
Punkt mieści się w siedzibie Instytutu na rzecz Ekorozwoju:

Instytut na rzecz Ekorozwoju
Łowicka 31, 02-502 Warszawa
tel. 0 -22/646-01-74
e-mail: pie@ine-isd.org.pl ww.ine-isd.org.pl/pie


Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej (Phare) w Instytucie na rzecz Ekorozwoju
Krzysztof Kamieniecki