Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

PUSZCZA BIAŁOWIESKA – DZIEDZICTWO POLSKI I EUROPY ZAGROŻONE

PUSZCZA BIAŁOWIESKA
– DZIEDZICTWO POLSKI I EUROPY ZAGROŻONE

Wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury podpisali apel WWF do Prezydenta i Premiera RP, protestując przeciwko planom zniesienia moratorium na wyrąb ponadstuletnich drzew w Puszczy Białowieskiej. Sygnatariusze zwrócili się do władz z prośbą o ochronę tego najstarszego i najcenniejszego polskiego lasu oraz potraktowanie go jako dziedzictwa europejskiego.
Apel WWF poparło 130 profesorów z wielu polskich uczelni a także Czesław Miłosz, Ryszard Kapuściński oraz inne wybitne postacie ze świata nauki i kultury. Oczekują, że polskie władze uczynią wszystko, aby uchronić przed zniszczeniem Puszczę Białowieską, która, ich zdaniem, powinna się stać naszym posagiem we wspólnej Europie. Wyjątkowość Puszczy wynika z faktu, że jest to jedno z ostatnich miejsc na naszym kontynencie, gdzie można jeszcze spotkać drzewostany naturalne, które nie zostały zasadzone ręką człowieka i rosną bez jego ingerencji. Puszcza Białowieska jest osobliwością na miarę światową. Powinniśmy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wycinania starych drzew – uważa wybitny polski poeta, autor nagrody Nobla, Czesław Miłosz. To zdanie podziela dyrektor Ośrodka Lasów Tropikalnych w Australii John Seed, słynny producent filmowy i autor wielu książek przyrodniczych: Gdyby w Puszczy wycinano najstarsze drzewa i drzewostany byłaby to tragedia nie tylko dla Polski, ale dla całego świata. Wspólny list jest odpowiedzią na najnowsze plany Lasów Państwowych (Plany urządzania dla nadleśnictw Puszczy Białowieskiej na dziesięciolecie 2002 – 2011), które zakładają cofnięcie obowiązującego od 1998 r. zakazu wycinania najstarszych drzew w Puszczy Białowieskiej. Plany są najprawdopodobniej podyktowane złą sytuacją ekonomiczną nadleśnictw puszczańskich, których deficyt w 2001 r. wyniósł 6 mln zł. Pozyskanie drewna stanowi tymczasem praktycznie jedyne źródło przychodów tej branży (poniżej 90%). Zniesienie moratorium i, przewidywane w planach, „podniesienie poziomu eksploatacji”, oznaczają wielkie niebezpieczeństwo dla przetrwania Puszczy. Ponieważ tylko niewielka jej część jest obecnie objęta statusem parku narodowego, moratorium jest jedyną gwarancją ochrony jej najcenniejszych drzewostanów. Przekonanie, że zniesienie moratorium stwarza dla Puszczy Białowieskiej ogromne zagrożenie, wyraziło zgodnie dziesięciu naukowców, wybitnych specjalistów w zakresie problematyki przyrodniczej, których WWF poprosił o opinię w tej sprawie. W gronie tym znaleźli się m.in: prof. dr hab. Ludwik Tomiałojć, Przewodniczący Polskiego Komitetu IUCN, doc. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody czy prof. dr hab. Janusz Bogdan Faliński, wieloletni przewodniczący Rady Naukowej Białowieskiego Parku Narodowego. Zwrócili oni uwagę, że w wyniku wycinania starych puszczańskich drzew możemy bezpowrotnie utracić wiele rzadkich gatunków roślin i zwierząt, dla których Puszcza Białowieska jest ostatnią ostoją. Wśród zagrożonych osobliwości przyrody wymieniają 102 gatunki chrząszczy, ponad 3000 gatunków puszczańskich grzybów oraz wiele kręgowców.
Puszcza Białowieska jest jednym z niewielu skarbów, które możemy i powinniśmy wnieść w darze do zjednoczonej Europy. – podsumowuje głosy sygnatariuszy listu Ireneusz Chojnacki, Dyrektor Programu WWF Polska – Niestety, ten najcenniejszy polski i europejski las ciągle nie może doczekać się należytej ochrony.
Więcej informacji na www.wwf.pl/puszcza.php
WWF Polska
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
Wiśniowa 38/1
02-520 Warszawa
tel. 0-22/849-84-69
fax 0-22/646-36-72
e-mail: Mkaczynska@wwf.pl
www.wwf.pl