Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Rada UE osłabia REACH

WWF i inne organizacje ekologiczne, kobiece, zdrowotne i konsumenckie, są bardzo rozczarowane decyzją Rady Ministrów UE, która, w wyniku grudniowego głosowania, znacznie osłabiła kształt rozporządzenia REACH, przyjęty wcześniej przez Parlament Europejski. Decyzja ta może oznaczać utratę niepowtarzalnej szansy na ochronę ludzi i środowiska przed szkodliwymi chemikaliami.

Rada UE odrzuciła kluczowy zapis przyjęty w zeszłym miesiącu przez Parlament, tzn. obowiązek zastępowania szkodliwych chemikaliów, jeśli istnieją bezpieczniejsze odpowiedniki. Stworzy to lukę prawną, dzięki której producenci będą nadal mogli produkować niebezpieczne substancje, nawet jeśli istnieją bezpieczniejsze substytuty, zasłaniając się „odpowiednią kontrolą” nad produkowanymi związkami. Sytuacja nie będzie wiele różniła się od obecnego braku kontroli nad chemikaliami i utrudni wprowadzanie na rynek nowych, bezpieczniejszych i innowacyjnych substancji.

Rada UE wzmocniła wymagania dla zastępowania związków trwałych i zdolnych do biokumulacji, jednak te chemikalia to jedynie ułamek wszystkich niebezpiecznych substancji. Z drugiej strony, kraje członkowskie zostawiły furtkę dla substancji rakotwórczych i zaburzających działanie hormonów czy wpływających na zdolności rozrodcze, jak bisfenol A i ftalany. Tego rodzaju związki mogą być nadal używane w produktach codziennego użytku, nawet jeśli dostępne są bezpieczniejsze zamienniki.

Ministrowie głosowali także za drastyczną redukcją wymaganych informacji, szczególnie dla substancji produkowanych w małych ilościach. W wyniku tego, nadal otoczeni będziemy tysiącami związków, o których niewiele wiadomo. To także osłabi prawdopodobieństwo identyfikacji bezpieczniejszych alternatyw. Skandale, jak np. ostatnie skażenie mleka dla dzieci przez potencjalnie szkodliwe substancje, będą mieć miejsce tak długo, jak długo będzie brakować informacji na temat bezpieczeństwa chemikaliów.

W tej chwili kapitalne znaczenie dla REACH będzie miało potwierdzenie przez Parlament Europejski podczas kolejnego głosowania (drugiego czytania) w przyszłym roku swojego poparcia dla „obowiązkowej substytucji”. To zapewni, że oprócz wielu korzyści, REACH przyniesie oszczędności warte 90 miliardów euro w ciągu 30 lat, na skutek zmniejszenia kosztów leczenia chorób zawodowych spowodowanych przez chemikalia. Po czterech latach osłabiania tego rozporządzenia przez przemysł chemiczny, obowiązek substytucji jest ogromną szansą na powstrzymanie wzrastającego skażenia ludzi i środowiska przez szkodliwe chemikalia i zapewnienia nam niezbędnej ochrony.

Dodatkowych informacji udziela:
Agnieszka Sznyk – Specjalista ds. Komunikacji, WWF
Polska, tel. 0692 452 118, e-mail: asznyk@wwf.pl

Warszawa, 16 grudnia 2005