Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Recykling odpadów w naszej szkole

W czerwcu br. zakończył się trwający ponad rok program edukacji ekologicznej Recykling odpadów w naszej szkole‚ realizowany przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych we współpracy ze Stowarzyszeniem Forum Opakowań Szklanych.

Głównym celem zrealizowanego programu było rozbudzenie świadomości zagrożeń środowiska naturalnego‚ wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami. Program skierowany był do nauczycieli, do których dotarliśmy z warsztatami oraz do uczniów, dla których przeprowadziliśmy prelekcje. Ponadto chcieliśmy‚ aby uczniowie zrozumieli konieczność selektywnej zbiórki odpadów oraz zaangażowali się w nią przez wprowadzenie stosowania hierarchii postępowania z odpadami‚ ze szczególnym akcentem na opakowania szklane.

W ramach prowadzonego programu przygotowaliśmy i rozpowszechniliśmy informacje o projekcie, możliwości zgłoszenia się szkół podstawowych i gimnazjów oraz możliwości wzięcia udziału w kolejnym etapie programu, czyli powiatowych warsztatach dla nauczycieli, prelekcjach w szkołach dla uczniów i nauczycieli, udziale w konkursie „Malowanki na szkle” oraz konkursie na najciekawszy raport z działań nt. selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie szkoły.

Dla uczniów oraz nauczycieli, do których skierowany był program‚ przygotowaliśmy materiały edukacyjne: pakiet, broszurę oraz plakat. Pakiet edukacyjny Recykling odpadów w naszej szkole jest to segregator zawierający: cele, założenia i metody realizacji programu, materiały pomocnicze dla nauczycieli oraz‚ co najważniejsze, scenariusze zajęć‚ poświęcone promocji ekologicznego i ekonomicznego podejścia do odpadów jako surowców wtórnych, materiały pomocnicze dla uczniów oraz deklarację przystąpienia do programu. Scenariusze dostosowane zostały do różnego wieku uczniów, od 5 - 6-latków po uczniów gimnazjum, z możliwością wykorzystania również w szkołach średnich. Każdy ze scenariuszy stanowi miniprojekt do zrealizowania w szkole, na lekcji lub w plenerze. Broszura ABC zbiórki szkła zawiera zestaw podstawowych informacji nt. selektywnej zbiórki opakowań szklanych, historii korzystania ze szkła przez ludzkość oraz powodów recyklingu. Plakat Segreguj opakowania szklane promuje selektywną zbiórkę i segregację opakowań szklanych.

Recykling odpadów w naszej szkole w internecie

Dla przejrzystości i łatwiejszego dostępu do realizowanego programu‚ przygotowana została strona internetowa. Pod adresem http://www.recykling.org zamieszczono aktualizowane informacje o prowadzonym programie, datach i miejscach powiatowych warsztatów dla nauczycieli oraz o prelekcjach w szkołach. Na stronie znajduje się również zestaw wyżej wymienionych materiałów edukacyjnych, które można pobrać w postaci plików PDF.

Warsztaty dla nauczycieli

W warsztatach wzięło udział około 500 nauczycieli, przedstawicieli urzędów gmin i starostw powiatowych oraz dziennikarzy lokalnych mediów. Program objął zasięgiem około 25% nauczycieli i szkół w województwie małopolskim. Każdy nauczyciel oraz współorganizujący z nami warsztaty przedstawiciele gmin i powiatów‚ otrzymali zestawy materiałów edukacyjnych, w których skład wchodziły: pakiety, broszury oraz plakaty, a ponadto zaświadczenia uczestnictwa w warsztatach. Warsztaty te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony nauczycieli, którzy‚ po pierwsze licznie w nich uczestniczyli, a po drugie zadawali pytania ws. przystąpienia do programu Recykling odpadów w naszej szkole oraz możliwości kontynuacji programu w kolejnych latach, najchętniej jeszcze w trwającym roku szkolnym bądź w kolejnych. Materiały edukacyjne, które otrzymywali nauczyciele oraz pozostali uczestnicy warsztatów‚ przekazywane były nieodpłatnie. Szkoły, których nauczyciele uczestniczyli w warsztatach i włączyli się do programu poprzez wypełnienie deklaracji współpracy otrzymali Dyplomy „Ambasadora Recyklingu”.

Prelekcje dla uczniów

W ramach programu przeprowadzonych zostało ponad 140 prelekcji dla uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych na terenie województwa małopolskiego. Prelekcje dla uczniów cieszyły się dużym zainteresowanie ze strony tak uczniów jak i nauczycieli. Dzięki tym spotkaniom z uczniami‚ prelekcje stały się platformą wymiany doświadczeń uczniów; pokazywały też uczniom sposoby aktywniejszego zajęcia się tematem na terenie klasy i szkoły, a także przełożenia zdobytej wiedzy na użytek domowy. Na zakończenie programu rozstrzygnęliśmy konkurs na raport z działań recyklingowych na terenie szkoły. Wyniki dostępne są na stronie internetowej programu (http://www.recykling.org).

Koordynator programu:
Małgorzata Małochleb
e-mail: gosia@fwie.eco.pl
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
ul. Czysta 17/4
31-121 Kraków

Program wspierany był przez Stowarzyszenie Forum Opakowań Szklanych www.fos.pl oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie www.wfos.krakow.pl