Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Redakcja

Nr 9 - 10 (211 -212)/2005

"Zielone Brygady. Pismo ekologów"
ISSN 1231-2126,
NIP 676-10-21-929
nakład: 1500 egz.
Redaktor naczelny: Andrzej Żwawa
Korekta: Jóźwiak Joanna, Kalinowski Piotr, Pilawski Patrycjusz, Czapla Artur
Okładka i DTP: Mateusz JanuszAdres redakcji:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Wydawnictwo "Zielone Brygady"
ul. Sławkowska 12 III p., 31-014 Kraków
tel./fax (12) 422 22 64, 422 21 47, 0 603 363 721
zb@eco.pl, zb.eco.pl, gg 210891Konto:
Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Bank Ochrony Środowiska S.A. o/Kraków
nr 18 1540 1115 2001 6010 5428 0002
swift code ebos pl pwDofinansowanie numeru:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie