Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Regiony Europy Środkowej i Wschodniej wobec globalizacji i integracji międzynarodowej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
Międzynarodowa Akademia Nauk Organizacji i Zarządzania w Mińsku (Białoruś), Sekcja Polska w Toruniu
Uniwersytet w Daugavpils (Łotwa)
Wileński Uniwersytet Pedagogiczny Wilno (Litwa)
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

mają zaszczyt zaprosić na IV Konferencję Międzynarodową z cyklu ROZWÓJ REGIONALNY na temat:

REGIONY EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ
WOBEC GLOBALIZACJI I INTEGRACJI
MIĘDZYNARODOWEJ


pod patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Waldemara Achramowicza,
Ciechocinek, 19-20.9.2005.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, Kierownik Katedry Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, e-mail: kosie@op.pl, kosiedowskiw@poczta.onet.pl

CELE I TEMATYKA KONFERENCJI

Prezentacja i dyskusja nad nowymi koncepcjami i poglądami na temat roli współpracy międzynarodowej w rozwoju państw i regionów Europy Środkowej i Wschodniej na tle procesów globalizacji, integracji międzynarodowej i transformacji systemowej.

W szczególności tematyka konferencji będzie obejmować następujące zagadnienia:

1. Wpływ globalizacji i międzynarodowej integracji na konkurencyjność państw i regionów.

2. Identyfikacja i analiza zmian w polityce i ekonomice regionalnej oraz gospodarce przestrzennej w związku z integracją europejską.

3. Problemy rozwoju i współpracy zagranicznej państw WNP.

4. Problemy rozwoju i współpracy zagranicznej państw bałtyckich.

5. Rola samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych i instytucji otoczenia biznesu w inicjowaniu i rozwijaniu współpracy zagranicznej.

6. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, jego miejsce i rola w rozwoju wymiany zagranicznej.

7. Problemy marketingu regionalnego.

8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako czynnik konkurencyjności państw i regionów.

9. Regionalne rynki pracy państw Europy Środkowej i Wschodniej wobec procesów globalizacji i integracji międzynarodowej.

10. Regionalne problemy ochrony środowiska przyrodniczego w aspekcie współpracy międzynarodowej.

11.Współpraca transgraniczna i euroregionalna jako czynnik konkurencyjności obszarów przygranicznych.

INFORMACJE

Obrady konferencji będą się odbywały w salach Sanatorium Uzdrowiskowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciechocinku. Tam również zostaną zakwaterowani Uczestnicy (dokładny adres i plan dojazdu zostaną przesłane wraz z programem i zaproszeniem).

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni teoretycy i praktycy stosunków międzynarodowych, polityki i ekonomiki regionalnej, gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska, przedstawiciele organizacji międzynarodowych, organów państwowych i regionalnych, samorządów terytorialnych, jednostek pozarządowych i in., ze wszystkich ważniejszych ośrodków krajowych, a także z Niemiec, Szwajcarii, Francji, państw Europy Środkowej i Wschodniej, i Wspólnoty Niepodległych Państw.

Językami konferencji będą: polski, rosyjski i niemiecki.

Dorobek konferencji zostanie opublikowany w formie książkowej i rozesłany Uczestnikom do końca 2005 r.

Opłata za udział w konferencji wynosi 650 zł. W jej ramach organizatorzy zapewniają: dwa noclegi w pokojach z łazienkami, pełne wyżywienie (od kolacji 18.9. do obiadu 20.9.), udział w imprezach towarzyszących, publikację materiałów konferencyjnych. Uczestnicy nie korzystający z noclegów i wyżywienia wnoszą opłatę w wysokości 300 zł.

ADRES ORGANIZATORA:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Katedra Integracji Europejskiej i Studiów Regionalnych
ul. Gagarina 13a
87-100 Toruń
tel. 0-56 6114603, 6114626
fax: 0-56 6542450
e-mail: kosie@op.pl