Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Seminarium

Seminarium pt.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINNYCH PLANACH ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

3 grudnia 2001
Pomorski Urząd Wojewódzki

Organizator seminarium
Wojewoda Pomorski
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA


ENERGY, ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE GROWTH

Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w seminarium dotyczącym rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OŹE) do produkcji energii i uwzględniania ich w planach rozwoju gminy.

Seminarium będzie zorganizowane w ramach V Programu Ramowego Unii Europejskiej i jest jednym z projektów programu German-Polish Cross-Border OPET (Organisation for Promotion of Energy Technologies).

Biopaliwa i energia wiatru należą do najbardziej rozpowszechnionych i łatwodostępnych źródeł energii. Znaczny potencjał oraz łatwość ich wykorzystania powodują, że są atrakcyjne dla energetyki, zwłaszcza na terenach rolniczych.

Wiele krajów europejskich w znacznym stopniu korzysta z tych źródeł energii, zarówno do produkcji energii cieplnej, jak i elektrycznej. Zastosowanie OŹE przynosi znaczne obniżenie emisji zanieczyszczeń, zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii na poziomie lokalnym oraz pozytywnie wpływa na rozwój terenów wiejskich, m.in. przez tworzenie nowych miejsc pracy, utylizację odpadów rolnych oraz możliwości przeznaczenia niezagospodarowanych terenów pod tzw. uprawy energetyczne.

Drewno czy słoma stają się stopniowo coraz bardziej popularnymi źródłami energii także w Polsce, będąc dominującym elementem struktury wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Jednak ogromne zasoby OŻE ciągle pozostają niewykorzystane. Planowane przez rząd polski zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii z obecnego poziomu 2,4% do 7,5% w r. 2010 opierać się będzie głównie na rozwoju energetyki opartej o biopaliwa oraz energetyki wiatrowej.

Seminarium adresowane jest do przedstawicieli samorządów odpowiedzialnych za planowanie energetyczne w gminie, a także rozwój gospodarczy regionu ze szczególnym uwzględnieniem aspektów zrównoważonego rozwoju. Celem seminarium jest przedstawienie możliwości wykorzystania OŹE w Polsce oraz różnych rozwiązań technicznych, wraz z przykładami zastosowań.

PROGRAM SEMINARIUM

9.30 Planowanie energetyczne w gminach w świetle polityki energetycznej województwa – przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
10.00 Ocena potencjału energetycznego biomasy w Polsce – Magdalena Rogulska, EC BREC
10.30 Odnawialne źródła energii w gminnych planach zaopatrzenia w ciepło – Katarzyna Grecka, BAPE SA
11.00 Przerwa
11.30 Możliwości produkcji i wykorzystania granulatu drzewnego w województwie pomorskim – Edmund Wach, BAPE SA
12.00 Elektrociepłownie opalane biomasą; przegląd technologii stosowanych w Polsce – Per Laugesen, Kopernicus sp. z o.o
12.30 Perspektywy rozwoju plantacji energetycznych w Polsce – Piotr Kowalik, Politechnika Gdańska
13.00 Przerwa
13.30 Technologie wykorzystania biogazu do skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła – przedstawiciel IBMER
14.00 Planowanie lokalizacji elektrowni wiatrowych – Dariusz Mikielewicz, Politechnika Gdańska
14.30 Możliwości dofinansowania projektów dotyczących OŹE na obszarach wiejskich z programu SAPARD – Marcin Sywula, Mariusz Lelątko, Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
1500 Zakończenie seminarium

Wszelkich informacji udziela:

Izabela Kołacz
Bałtycka Agencja Poszanowania Energii SA
ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk
tel. 0-58/305 84 36
fax 0 58/ 305 84 36
email OPET@bape.com.pl