Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

skrót oferty – stan na dzień 31 sierpnia 2000

Wydawnictwo „Zielone Brygady” zachęca do zakupu następujących publikacji:
Ken Schoolland, Przygody Jonatana poczciwego, 15 zł
Agenda 21 dla regionu Morza Bałtyckiego. Propozycja organizacji ekologicznych, 3 zł
• Andrzej Pakłowski, Aloes w leczeniu i profilaktyce zdrowotnej, 17 zł
• Elżbieta Tyralska-Wojtycza, zestaw dydaktyczny Transport, 6 zł
• Halina Wiesława Dobrucka, Przyroda mój dom, 7 zł
• Józef Maciuszek, Jak pozyskać partnerów do network marketingu?, 22 zł
Katalog Pozarządowych Inicjatyw Ekologicznych 98/99, 15 zł (8 zł dla organizacji ekologicznych, które w 1998r. przesłały ankietę z danymi do Katalogu, lub prześlą ją łącznie z zamówieniem), 10 zł dyskietka (4 zł dla organizacji ekologicznych na warunkach jw.) + 22% VAT
Kolorowe pojemniki, czyli jak rozwiązać problem odpadów, 1 zł
• Marek Górski, Wzorcowe teksty aktów prawnych wydawanych przez gminy z komentarzem (dodatek do materiałów z seminarium Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie – Oświęcim'97, 30 zł
• Marcin Hyła, Miasta dla rowerów. Nie dla samochodów, 6 zł
Proekologiczna gospodarka odpadami w gminie, 15 zł
Recykling – katalog 97/98, 20 zł w tym 8 dodatków regionalnych (dla organizacji ekologicznych komplet bezpłatnie)
• Tadeusz Łubiarz, Puszcza Niepołomicka. The Niepolomice Primeval Forest (album), 45 zł
• Tadeusz Łubiarz, Puszcza Niepołomicka. The Niepolomice Primeval Forest (CD), 20 zł
(w tym 22% VAT)

Z serii Biblioteka „Zielonych Brygad”:
• nr 29 Ryszard Skrzypiec, W poszukiwaniu sprawiedliwości. Obywatelskie nieposłuszeństwo – filozofia i działanie, 5 zł
• nr 28 Jadwiga Badowska, Dziwny ogród (poezja), 3 zł
nr 27 Silva rerum. Ekologiczne miscellanea (antologia), 15 zł
nr 24 Podręcznik prowadzenia kampanii dla organizacji pozarządowych, 2 zł
• nr 20 Per Herngren, Podstawy obywatelskiego nieposłuszeństwa, 5 zł
• nr 19 Janusz Reichel, Rzecz o pieniądzu dla lokalnych społeczności, czyli małe jest najpiękniejsze, 2 zł
• nr 18 Wspólna droga – wspólny cel. Działanie w konsensusie i bez przemocy, 2 zł

Zielone Brygady. Pismo ekologów 66, 79, 83, 85, 101, 107-115, 122-126 po 0,5 zł, 127-145 po 1 zł, 148-152 po 2 zł
Do podanych cen należy doliczyć koszty przesyłki. Prosimy nie wpłacać z góry, gdyż nakład części z nich jest na wyczerpaniu. Podane zniżki dla organizacji tylko na podstawie pisemnego zamówienia z pieczątką organizacji. Przy większych lub częstszych zamówieniach możliwość zniżek i bonusów:
Włodzimierz H. Zylbertal, Miejscem człowieka jest ziemia. Wykłady z ekofilozofii
Zagrożenia i szanse rolnictwa
• Poradnik ekologiczny Effata

• Alison Costello, Bernadette Vallely, Josa Young, Zawsze pewnie, zawsze sucho... Nie zawsze bezpiecznie.
Od numeru 152 ZB wróciły do cyklu miesięcznego – do końca roku ukaże się 7 numerów. Objętość i cena bez zmian (2 zł/egz. a w prenumeracie 3 zł/egz. – w tym koszt wysyłki na terenie kraju).