Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SPOTKANIE SYGNATARIUSZY POROZUMIENIA DLA DZIKIEJ PRZYRODY

11-go listopada, w bielskiej siedzibie „Pracowni” odbyło się spotkanie, na które przybyły 34 osoby – reprezentanci organizacji sygnatariuszy „Porozumienia” (por. „Porozumienie dla dzikiej przyrody”, ZB 7(152)/2000, s.2;) i uczestnicy projektu „Strażnicy miejsc cennych przyrodniczo”. Zaakceptowano skrócona wersję tekstu „porozumienia”, omówiono obecna sytuację w dziedzinie ochrony przyrody w Polsce (nowelizacja ustawy, stanowisko senackiej Komisji Ochrony Środowiska, wypowiedzi ministra), omówiono polsko-slowacka kampanię w obronie Tatr, udział w pracach nad certyfikacja lasów i Polska Kartę Lasu, podjęto postanowienie o kontynuacji projektu strażników, przedstawiono propozycję współpracy z Genesis Farm oraz dyskutowano nad utworzeniem ośrodka treningowego w Beskidzie Niskim. Jednogłośnie podjęto uchwałę, że: „Uchwały w ramach „Porozumienia” podejmowane są większością głosów przez uczestników „Porozumienia” obecnych na zapowiedzianych wcześniej spotkaniach „Porozumienia”. Uchwały te są sygnowane w imieniu całego „Porozumienia”. Wydano oświadczenie w sprawie sytuacji w ochronie przyrody w Polsce. Oświadczenie zostanie szeroko rozpowszechnione. Postanowiono zgłosić do ministra sprawiedliwości zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w sprawach Tatr, Pilska i zarejestrowania przy Instytucie Parazytologii PAN stowarzyszenia hodowców jeleniowatych.

Janusz Korbel
Janusz Korbel