Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Sprawozdanie ze zbiórki dotacji 1% na rzecz Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych - Wydawnictwa "Zielone Brygady"

Z przyjemnością informuję, że od ogłoszenia w ZB i na stronie 1procent.eco.pl informacji o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych dla Wydawnictwa „Zielone Brygady” otrzymaliśmy 20 wpłat na łączną kwotę 1089,54 PLN (od 4 do 350 PLN, średnio 54,48 PLN). Serdecznie dziękujemy wszystkim wpłacającym!

Być może ktoś uzna, że nie są to duże pieniądze, ale z tego, co wiem, zebrana przez nas kwota jest porównywalna z sumą darowizn, jakie uzyskała pewna ogólnopolska sieć fundacji ekologicznych, prowadząca liczne kampanie obecne w masmediach! Natomiast organizacja prowadząca spektakularne działania na rzecz praw zwierząt oraz ochrony dzikiej przyrody otrzymała ponoć aż 60 000 PLN (jednak koszt kampanii wyniósł kilka tysięcy, nasz - nie więcej jak 100 PLN) – świadczy to m.in. o tym, że działania bezpośrednie, zwłaszcza wspierające słabszych, mają wyższy społecznie priorytet niż pokrycie bieżących kosztów organizacji.

Konieczne jest jednak, by w przyszłym roku na nasz apel odpowiedziało dużo, dużo więcej sympatyków, gdyż jako organizacja pożytku publicznego powinniśmy się utrzymywać z darowizn i dotacji a opłaty za działalność odpłatną powinny pokrywać tylko koszty produkcji, a nie koszty stałe (np. koszt biura, pracowników itd.). Z kolei sponsorzy instytucjonalni na ogół nie chcą takich kosztów finansować ani nawet uznawać za wkład własny, tak więc darowizny prywatne będą bardzo ważnym elementem utrzymania działalności.

Dla mnie budujący jest przede wszystkim fakt, że wpłat na ZB dokonywały zarówno osoby pozostające z nami w bieżącym kontakcie, jak i te, z którymi od lat nie mamy kontaktu oraz takie, których adresów nie ma w naszej bazie, więc ich łączność z naszą działalnością prawdopodobnie jest słabszy. Wiele innych osób wyrażało zainteresowanie wpłaceniem 1% na ZB, lecz ponieważ wysokość podatku przeciętnego Kowalskiego to maksymalne kilka tysięcy, 1% to kilkanaście – kilkadziesiąt złotych. Prawdopodobnie nie chciano wpłacać tak „małej” kwoty kosztem kilku złotych opłaty za przelew (tak naprawdę poczta pobierała tylko złotówkę za wpłatę 1%) i trudu wypełniania przekazu pocztowego, stania w kolejce do okienka, konieczności dokonania rozliczenia innego niż w poprzednich latach (a wszyscy wiemy, że ten system sam w sobie nie jest łatwy), konieczności oczekiwania kilku miesięcy na zwrot nadpłaconego wskutek darowizny podatku (bo przeciętny Kowalski ma minimalne dochody i płaci podstawową stawkę podatku, więc przy dorocznym rozliczeniu z fiskusem nie musi dopłacać podatku, a darowizna stanowiłaby nadpłatę do zwrotu) czy w końcu obawy przed fiskusem, który nawet za parę lat będzie mógł chcieć sprawdzać prawidłowość wypełnienia PITu.

Dziękuję wszystkim, którym chciało się ponieść trudy i „ryzyko” związane z PITową biurokracją, dziękuję, że wybraliście właśnie nas!

Warto dodać, że możliwość wpłacania darowizn na ZB nie była podawana na „oficjalnych” stronach z informacjami i poradami dla podatników oraz ze spisami organizacji pożytku publicznego, a tylko w ZB i na stronie 1procent.eco.pl oraz zielonyprocent.pl (to ostatnie w ramach barterowej wymiany za reklamę tej strony na okładce ZB). Nie było bowiem możliwości, by nasza fundacja podawała subkonta wszystkich swych projektów (na swe główne konto Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych otrzymała ponad 2000 PLN na program ochrony sów).

Dwie wpłaty były dokonane przez firmy (w jednym wypadku chodziło prawdopodobnie o działalność gospodarczą rozliczającej się osoby), jedna anonimowo, a jedna przez organizację pozarządową (!). Wbrew naszej instrukcji, niektóre wpłaty były opisane jako „darowizna” a nie „1%”. Nieprawidłowe opisanie darowizn może spowodować kłopoty dla rozliczającego się, prosimy więc o kontakt w przypadku takich problemów.

Sądząc z wysokości niektórych wpłat, część z nich prawdopodobnie przekraczała 1% podatku, a jeden darczyńca poinformował nas, że swej wpłaty nie zgłosił do PITu. O tyle szkoda, że powstał Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który jest co roku zasilany przez państwo kwotą równą sumie wszystkich wpłat dokonanych w ramach 1% (do FIO można składać wnioski o dotacje na różnoraką działalność), tak więc prawidłowe opisanie darowizny i zgłoszenie jej do PITu oznacza zasilenie nie tylko danej organizacji, ale i tych które, zdobędą dotacje z FIO. Miło mi, że FIO został zasilony przez naszych czytelników sumą ok. 1000 PLN! Wasze pieniądze zostały więc pomnożone!

Proszę zwrócić uwagę, że przy obliczaniu 1% z podatku, w formularzu PIT wpisujemy kwotę z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek groszy w dół (zgodnie z nowelizacją z 2005 roku).

Na koniec przepraszam za nieścisłość, którą powieliliśmy z cudzej instrukcji wpłacania 1%. Otóż zamiast:

Odpowiednio dla PIT-37 „Obliczenia zobowiązania podatkowego” to pozycja nr 122, a rubryka „Kwota zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 27d ustawy” to pozycja 123.

ma być:

Odpowiednio dla PIT-37 „Obliczenia zobowiązania podatkowego” to pozycja nr 110, a rubryka „Kwota 1% zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego - na podstawie art. 27d ustawy” to pozycja 111.

Z serdecznymi podziękowaniami
Andrzej Żwawa