Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

STAŻ W SZWECJI

STAŻ W SZWECJI
Istnieje możliwość rocznego, bezpłatnego stażu w gospodarstwach biodynamicznych w Szwecji.
Warunki:
• duże zainteresowanie rolnictwem ekologicznym i biodynamicznym;
• wiek 18 – 28 lat;
• znajomość języka angielskiego lub szwedzkiego.
Zainteresowanych prosimy o przesłanie w języku angielskim:
• swojego CV (1 strona);
• listu motywacyjnego (pól strony);
na adres: biuro@icppc.pl z tematem “staż”
lub pocztą.
Fundacja ICPPC
34-146 Stryszów 156