Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

STOP DLA POBORU TYDZIEŃ OBDŻEKTORA 2000:

Wielkie działanie antywojskowe ogar-niające całą Polskę! WEŹ W NIM UDZIAŁ!

Pacyfiści, anarchiści, ekolodzy, anioły i Wy identyfikujący się z samym sobą!

Na ten tydzień jednoczymy się!

Na ten tydzień wychodzimy na ulice!

Ten tydzień należy do nas!

JEŚLI KRZYKNIEMY GŁOŚNO, ZWYCIĘŻYMY!

ZNIEŚĆ PRZYMUSOWĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ!

ZDECYDOWANY PROTEST!

Pacyfistyczna Komenda Uzupełnień

INSTRUKCJA OBSŁUGI
DZIAŁANIE A – INFORMOWANIE POŚREDNIE (plakatowanie, rozdawanie pocztówek, info do mediów):
– PAKIET MATERIAŁÓW: makieta logo kampanii, plakatu, pocztówek do premiera, nalepek i pisma A do mediów = 3 ZŁ;

DZIAŁANIE B – INFORMOWANIE BEZPOŚREDNIE (plakatowanie, rozda-wanie pocztówek, poradników, zbieranie podpisów pod petycją, info do mediów)
– PAKIET: makieta logo kampanii, plakatu, pocztówek do premiera, nalepek, poradnika, petycji i pisma B do mediów = 4 ZŁ;

DZIAŁANIE C – INFORMOWANIE BEZPOŚREDNIE + AKCJA (plakatowa-nie, rozdawanie pocztówek, poradników, zbieranie podpisów pod petycją, pikieta / demonstracja / uliczny punkt porad / kon-cert itp., info do mediów):
– PAKIET: makieta logo kampanii, plakatu, pocztówek do premiera, nalepek, poradnika, petycji, materiałów identyfika-cyjnych PKU (plakietki, grafiki itp.) i pisma C do mediów = 6 ZŁ;


Pod adresem:

Adaś Rygioł,
skr. 66
41-400 Mysłowicezgłoś w jakim działaniu będziecie uczestniczyć. Wyślij kasę (z dopiskiem „STOP DLA POBORU!”) na pakiety A, B lub C:


Kolektyw Rozbrat,
skr. 5
60-966 Poznań
i czekaj. W razie czego kontaktuj się:


tel. 0-61/8227710 Michał
e-mail: rozbrat@friko2.onet.pl).


Nawet po terminach zgłoś się!
TWOJE DZIAŁANIE JEST POTRZEBNE!
Adaś Rygioł,