Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Stop dyrektywie Bolkesteina!

NIE DLA ANTYSPOŁECZNEJ EUROPY!

Po naciskach holenderskiego liberała, komisarza UE, Fritza Bolkesteina, Unia Europejska debatuje obecnie nad szkicem uchwały o wolnym przepływie usług w krajach UE.

Jeżeli dyrektywa ta zostałaby przyjęta, skończyłoby się to sprywatyzowaniem wszystkich usług publicznych – takie sektory jak kultura, edukacja, opieka zdrowotna, opieka społeczna itp. mogłyby być wystawiane na wolnym rynku jak tradycyjne towary handlowe.

Ta prywatyzacja niechybnie doprowadziłaby do zniszczenia tradycyjnych, opartych na państwie, systemów emerytalnych, systemu opieki społecznej i służby zdrowia itp. Pociągnęłoby to za sobą także wyjęcie spod kontroli państwa edukacji i kultury.

Dodatkowo wprowadzenie dyrektywy pozwalałoby na nieuwzględnianie stanowisk poszczególnych krajów, stawiając międzynarodowe instytucje finansowe ponad państwami.

Od marca tego roku organizacje społeczne, związki zawodowe i partie polityczne wspólnie protestują przeciwko dyrektywie, która cofa nasze społeczeństwa o wiele lat, jeśli chodzi o prawa społeczne.

Wbrew protestom coraz większa część przedstawicieli UE i poszczególnych rządów jest za jak najszybszym wprowadzeniem tej dyrektywy.

Jedynie nasz solidarny wysiłek mógłby przeszkodzić we wprowadzaniu „dyrektywy Bolkesteina”!

Więcej informacji w języku francuskim i angielskim oraz petycja do podpisania przez każdego z nas znajduje się na stronie:

Prosimy również wszystkich o rozpropagowanie petycji, by zebrać w Polsce jak największą liczbę internetowych podpisów.

Osoby i organizacje chętne do przyłączenia się wraz z ATTAC do kampanii „Stop Bolkestein!” prosimy o kontakt:
Informacje:
http://attac.pl/?lg=pl&kat=&dzial=22&typ=2&id=850

PROSIMY O PRZEKAZANIE APELU INNYM!

Pozdrowienia, w imieniu Zarządu Attac Polska
Piotr Kawiorski
attac@attac.pl
www.attac.pl
9.12.2004
Piotr Kawiorski