Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

STOWARZYSZENIE HOBBYSTÓW TRANSPORTU SZYNOWEGO Z KWIDZYNA – NOWE ALE Z TRADYCJAMi

Stowarzyszenie Hobbystów Transportu Szynowego z Kwidzyna, które jest inicjatorem i głównym organizatorem cyklu imprez KOLEJ NA KOLEJ, zostało założone pod koniec 1999 r. Jednak działalność członków założycieli stowarzyszenia na rzecz ochrony kolei, jest o wiele starsza i sięga końca lat 80-tych.

Wtedy to przy Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Elbląskiej JASZCZÓR powstał Klub Miłośników Kolei. Zajmował się on promowaniem regionu i organizowaniem wielu ciekawych spotkań dla osób zainteresowanych koleją. To właśnie członkowie tego klubu zorganizowali przejazd pociągu specjalnego w 1987 r. z udziałem dwóch parowozów Tkt48 na trasie Elbląg – Frombork – Braniewo – Bogaczewo – Elbląg. Również pobliska Gdańska Kolej Dojazdowa (wąskotorówka na Żuławach), stała się w czerwcu 1989 okazją do kolejnego spotkania. Tym razem na wąskim torze jej uczestnicy doznali niezapomnianych wrażeń z przejazdu wielką pętlą żuławską (Lisewo – Pogorzała Wieś – Malbork Kałdowo – Nowy Dwór Gdański – Lisewo). Początek lat 90. przynosi rozwój inicjatyw pozarządowych na gruncie lokalnym i sprawia, że zostaje powołane do życia, z inicjatywy elbląskich miłośników kolei, Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych z siedzibą w Gdyni. Działało ono między innymi na rzecz utworzenia skansenu kolejowego w dawnej lokomotywowni tuż przy dworcu w Elblągu. To właśnie za sprawą członków dawnego klubu z Elbląga zostają zgromadzone i zachowane wagony retro eksploatowane obecnie w Kościerzynie. Trafiają również do Elbląga takie eksponaty jak parowóz Pt47-100 z Olsztyna. Jednak za sprawą działań PKP pierwotny zamysł utworzenia skansenu kolejowego w Elblągu – głównie dla obsługi ruchu na turystycznej linii Elbląg – Tolkmicko – Frombork – Braniewo, zostaje zmieniony i jako skansen na terenie okręgu północnego zostaje wskazana Kościerzyna. Czy była to słuszna decyzja niech zadecydują sami entuzjaści. W kolejnych latach powstają odziały stowarzyszenia między innymi w Toruniu, Lublinie i Kwidzynie. To za sprawą miłośników z Kwidzyna w maju 1992 r. dochodzi do przejazdu pociągu specjalnego na trasie Malbork – Kwidzyn – Prabuty – Malbork prowadzonego parowozem Ty2 wraz z wagonami retro. Także ostatni przejazd wagonu spalinowego serii SN61 (SN61-549 i 548) i oficjalne pożegnanie tej trakcji w grudziądzkiej lokomotywowni odbyło się z inicjatywy kwidzyńskich entuzjastów kolei.
Początek lat 90. to także początki rozwoju prasy hobbystycznej. Prócz znanych tytułów jak Parowozik, Stalowe Szlaki, pojawił się biuletyn stowarzyszenia pt. Koleje Żelazne. Był on redagowany i wydawany wyłącznie przez członków oddziału z Kwidzyna i (prawie 20 numerów), ukazywał problemy kolejnictwa w Polsce, przybliżał czytelnikom świat fabryk lokomotyw i dawał szerokie spektrum spojrzenia na sprawy trakcji. Z przyczyn technicznych i organizacyjnych po prawie dwóch latach ukazywania się w nakładzie ponad 100 egz. jego wydawanie zostało wstrzymane.
Po pewnym okresie zastoju w działaniach oddziału PTMKŻ w Kwidzynie narodziła się myśl usamodzielnienia, celem zmiany wizerunku hobbystów w tym regionie i większego, niż dotychczas zaangażowania ich, w prace na rzecz lokalnych społeczności. Ponadto zmiany jakie zaszły w gospodarce oraz trudna sytuacja największego krajowego przewoźnika – PKP – sprawiła, że wiele lokalnych linii zaczęto zamykać, co zmieniło w sposób wyraźny potrzeby i zakres dotychczasowego działania.
Dlatego też, miedzy innymi, aby wspomóc społeczności lokalne w problemach transportu kolejowego, jak również umożliwić młodym entuzjastom stalowych szlaków odkrywanie piękna polskich linii, narodziła się myśl o powołaniu Stowarzyszenia Hobbystów Transportu Szynowego. Jako cele naszej działalności postawiliśmy sobie skupienie szerokiej rzeszy pasjonatów transportu szynowego oraz popularyzację zagadnień z nim związanych.
Stowarzyszenie realizuje swe cele m.in. poprzez:
1. Gromadzenie pamiątek, modeli, materiałów archiwalnych, dokumentacji technicznej, filmów, czasopism i książek o tematyce transportu szynowego we własnej bibliotece.
2. Opracowywanie materiałów służących propagowaniu historii kolei oraz prowadzenie działalności wydawniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Inspirowanie oraz wspieranie działań i inicjatyw zmierzających do ratowania zabytków transportu szynowego przy współpracy z kompetentnymi instytucjami.
4. Wspomaganie inicjatyw gospodarczych o tematyce zbliżonej do celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Współpraca zarówno z jednostkami przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe, jak i innymi zarządami kolei użytku niepublicznego, placówkami muzealnymi oraz wszystkimi instytucjami o podobnym zakresie działania.
6. Pomoc dla członków zajmujących się modelarstwem kolejowym.
7. Organizowanie giełd, targów, wystaw krajowych i zagranicznych związanych z tematyka kolejową oraz uczestnictwo w tego typu spotkaniach.
8. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się modelarstwem w kraju i za granicą.
9. Organizowanie spotkań, wycieczek, konferencji, wystaw, odczytów i innych imprez popularyzujących wiedzę o transporcie szynowym.
10. Podejmowanie działań zmierzających do rozwijania zamiłowania do transportu kolejowego wśród młodzieży.
11. Wspomaganie prowadzenia prac naukowych dotyczących historii transportu szynowego.
12. Współpraca z organizacjami i instytucjami zajmującymi się modelarstwem w kraju i za granicą.
13. Współpracę z zaprzyjaźnionymi organizacjami o podobnym zakresie działania w innych krajach oraz uczestnictwo w imprezach międzynarodowych o tematyce kolejowej.
Inicjatywa inauguracji cyklu imprez KOLEJ NA KOLEJ narodziła się dosyć niedawno, głównie za sprawą wzmożonych kontaktów z takimi organizacjami i firmami jak:
• Izba Gospodarcza Transportu Lądowego z Warszawy,
• Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na rzecz Kolei z Bydgoszczy,
• Targów Pomorskich z Bydgoszczy – organizatora Targów Kolejowych KOLEJ 2000, Targów Hobbystów Kolei KOLEJ MOJE HOBBY i Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego – KOLEJ W FOTOGRAFII,
• Grupa Inicjatywna Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kolei Samorządowych,
• Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. z Rybnika i innymi zarządami kolei górniczych i piaskowych.
• ADtrans Wrocław.
• KOLZAM Racibórz.
Inauguracyjne spotkanie 27.5. br. podczas przejazdu pociągu nadzwyczajnego Chojnice – Nakło – Chojnice, z autobusem szynowym SA102-002, stało się początkiem cyklu imprez promujących piękno kolei, jej zalety ekologiczne i rozwojowe w tworzeniu sprawnie działającej infrastruktury transportowej kraju.
Przejazd tym pociągiem odbył się dzięki pomocy:
• Targów Pomorskich z Bydgoszczy – organizatora Targów kolejowych i Konferencji nt tworzenia kolei samorządowych, które odbędą się 4-6.10.2000.
• Przedsiębiorstwa Transportu Kolejowego i Gospodarki Kamieniem S.A. z Rybnika, które dotychczas jako jedyne wyraziło zainteresowanie wdrożeniem autorskiego projektu tworzenia kolei samorządowych w oparciu o autorski projekt zintegrowanych przewozów pasażerskich i towarowych. Taki program jest już w stadium wstępnych kalkulacji dla powiatu kwidzyńskiego.
Mamy nadzieję, że poprzez takie cykliczne spotkania na terenie całego kraju, uda się nam przybliżyć Państwu problemy transportu kolejowego jak i szanse które daje jego zintensyfikowany rozwój.
Pragniemy również ukazać aspekty prawa, bezpieczeństwa, ekologii i rzeczywistych kosztów jakie ponosi społeczeństwo przy obecnej niezrównoważonej polityce rozwoju gospodarczego, która zamiast wspomagać kolej, większość swych środków i wysiłków kieruje na kosztowny i nie ekologiczny transport samochodowy
W ramach cyklu KOLEJ NA KOLEJ planujemy, że jeszcze w tym i przyszłym roku uda nam się zorganizować podobne spotkania w następujących miejscach:
• Pociąg specjalny z wagonem motorowym SN81 na trasie Zagórz – Krościenko – Zagórz – Łupków – Zagórz z ewentualnym przejazdem pociągu specjalnego Bieszczadzką Kolejką Leśną!
• Przejazd kolejką podziemną na poziomie 600 i 750 w Kopalni Soli Kłodawa (pociągi wąskotorowe o rozstawie 600 mm)
• Imprezy i przejazdy pociągiem specjalnych przy okazji Konferencji i Targów Kolejowych w Bydgoszczy 4-6.10.2000.
• Przejazd pociągiem po liniach górniczych i piaskowych 4 kopalń piasku i 2 przedsiębiorstw obsługujących kopalnie – impreza dwudniowa w początkach września br. (obowiązują wcześniejsze zgłoszenia – ilość miejsc ograniczona).
• Pociąg specjalny z wagonem motorowym SN81 na trasie Racibórz – Głubczyce – Racławice Śląskie – Racibórz z ewentualnym wjazdem na zamkniętą linię z Baborowa w kierunku Kędzierzyna Koźla.
• Pociąg specjalny z wagonem motorowym SN81 na trasie Czeremcha – Hajnówka – Cisówka – Hajnówka – Czeremcha z możliwością przejazdu w dniu następnym kolejką leśną Hajnówka – Topiło.
Mamy nadzieję, że poprzez takie działania promocyjne, uda nam się ukazać prawdziwe piękno i urok kolejowych szlaków oraz zachować dziedzictwo kultury jakim niewątpliwie są niedoceniane zabytki techniki, w tym i kolejowej.

Wszystkich zainteresowanych tematyka kolejnictwa, modelarstwem, fotografia i turystyka kolejowa, którzy chcieliby w sposób czynny włączyć się w działania stowarzyszenia prosimy o kontakt


Przewodniczący SHTS
Piotr Kazimierowski
0-602/537-618
info@kolej.com.pl
Piotr Kazimierowski