Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Strategia rozwoju

Strategia rozwoju kraju 2007-2015. Projekt to materiał wydany przez ministra rozwoju regionalnego. Czytelnik znajdzie w nim rozdziały takie jak m.in.:

– Wizja Polski do 2015 roku
– Cel główny i priorytety strategii
– Uwarunkowania realizacji celów strategicznych
– Finansowanie
– System realizacji strategii
– Wskaźniki realizacji

Piotr Szkudlarek
www.szkudlarek.hg.pl

Powyższy artykuł w pliku PDF:
Piotr Szkudlarek