Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

Stypendium „Parki dla Życia” im. Jerzego Sawickiego

Aby upamiętnić wkład w ochronę polskiej przyrody niedawno zmarłego Jerzego Sawickiego, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska postanowiła ustanowić Stypendium „Parki dla życia” im. Jerzego Sawickiego.

Serdecznie zapraszamy organizacje, instytucje, uczelnie i osoby prywatne do wpłat na Fundusz „Parki dla Życia” im. Jerzego Sawickiego, który będzie administrowany przez Fundację Fundusz Partnerstwa. Każda kwota jest ważna i cenna. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska do każdej wpłaconej złotówki dołoży drugą. W tym roku chcielibyśmy przyznać już pierwsze inauguracyjne stypendium.

Stypendium „Parki dla życia” im. Jerzego Sawickiego będzie skierowane do studentów z całej Polski, wszystkich uczelni i kierunków, którzy przystępują do napisania pracy magisterskiej związanej z tematyką ochrony przyrody, szeroko opisanej w dokumencie „Parki dla życia – program działań na rzecz terenów chronionych w Europie”, ogłoszonym przez Światową Unię Ochrony Przyrody IUCN w 1994 r. Najważniejszym przesłaniem dokumentu „Parki dla życia”, którego gorącym orędownikiem i promotorem był Jerzy Sawicki, jest przekonanie społeczeństwa, że obszary chronione zostały utworzone z myślą nie tylko o przyrodzie, ale również o ludziach. Parki narodowe i inne obszary chronione przyczyniają się do zachowania życiodajnej siły przyrody, i co za tym idzie, decydują o jakości rozwoju społeczno-gospodarczego.

Co roku nagradzane będą najciekawsze propozycje prac magisterskich, na podstawie przedstawionego konspektu pracy. Autorom nagrodzonych prac przekażemy pieniężne stypendium z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzonych badań naukowych. Nagrodzone prace magisterskie będą co roku publikowane w Zeszytach Problemowych, których pomysłodawcą i inicjatorem był Jerzy Sawicki.
Prosimy o dokonanie wpłat pieniężnych na konto nr:

88 1600 1039 0002 0037 5641 6001
FORTIS Bank, Oddział III w Krakowie
ul. Focha 1
30-111 Kraków
z dopiskiem: Stypendium im. Jerzego Sawickiego

Kontakt:
Stypendium „Parki dla życia” im. Jerzego Sawickiego
Fundusz Partnerstwa
ul. Bracka 6/6
30-005 Kraków
tel. 012 433 50 88
fax 012 429 47 25
fundusz@epce.org.pl

Powyższy artykuł w pliku PDF: