Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SUKCES WS. OCHRONY ZWIERZĄT WZDŁUŻ PROJEKTOWANEJ DROGI EKSPRESOWEJ S-69


Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot – ośrodek głębokiej ekologii,
członek The International Wolf Federation, Native Forest Network, Taiga Rescue Network
Korespondencja: ul. Jasna 17, 43-360 Bystra tel./fax 0-33/817 14 68, tel. 818 31 53
e-mail: biuro@pracownia.org.pl, http://www.pracownia.org.pl
Konto bankowe: PKO BP Bielsko-Biała, 10201390-173889-270-1
Bystra, 16.12.2003SUKCES WS. OCHRONY ZWIERZĄT WZDŁUŻ
PROJEKTOWANEJ DROGI EKSPRESOWEJ S-69
Bystra, 16.12.2003
12.12 br. w Katowicach w siedzibie śląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad odbyło się kolejne spotkanie ws. budowy przejść dla dużych ssaków przy drodze ekspresowej S-69 na odcinku Żywiec – Zwardoń.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia dla Natury WILK, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Centrum Monitoringu Wilka, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Nadleśnictwa Ujsoły, Transprojektu Kraków oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Dzięki staraniom przyrodników i przychylnej postawie drogowców udało się osiągnąć długo oczekiwane porozumienie. Wybudowane zostanie duże przejście w postaci estakady o dł. 197 m i wys. 6 m.
Droga ekspresowa S-69 przebiegać będzie granicą Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. Efektem takiej lokalizacji mogło być przerwanie naturalnego korytarza migracji dużych zwierząt o znaczeniu międzynarodowym.
Porozumienie, które osiągnięto, jest precedensem na ogólnopolską skalę.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza zorganizować na początku 2004 r. spotkanie z organizacjami pozarządowymi m.in. ws. dalszej współpracy i wspólnego rozwiązywania problemów przy potencjalnych miejscach konfliktowych wzdłuż nowo projektowanych dróg.
Więcej informacji:
Radosław Szymczuk
Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
tel. 0-33/817 14 68
Rafał Kurek
Centrum Monitoringu Wilka
tel. 0-604/799 450
Radosław Szymczuk