Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

SZKOLENIE DLA STRAŻNIKÓW MIEJSC PRZYRODNICZO CENNYCH

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza na
SZKOLENIE DLA
STRAŻNIKÓW MIEJSC PRZYRODNICZO CENNYCH
18-20.10.2002, Karkonoski Park Narodowy
Zajęcia przeznaczone są dla osób pragnących skutecznie bronić przyrody na gruncie lokalnym i ogólnopolskim. W ramach szkolenia: wykłady, prezentacje, zajęcia terenowe.
W programie min.: Projekt Dzika Polska – „Karkonoski Park Narodowy”, Wpływ narciarstwa zjazdowego i masowej turystyki na tereny cenne przyrodniczo, Ochrona przyrody a społeczność lokalna.
Koszt szkolenia 30 zł, ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod adresem:
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Jasna 17, 43-360 Bystra
tel. 33/817 14 68 (prosić Dariusza Matusiaka)
e-mail: ptasiek@pnrwi.most.org.pl