Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SZKOLENIE DLA STRAŻNIKÓWMIEJSC PRZYRODNICZO CENNYCH

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot organizuje nabór kandydatów na
SZKOLENIE DLA STRAŻNIKÓW
MIEJSC PRZYRODNICZO CENNYCH

Zajęcia przeznaczone są dla osób, które pragną skutecznie chronić przyrodę. W ramach szkolenia odbędą się wykłady, prezentacje oraz zajęcia terenowe i warsztatowe. Kolejne szkolenie z tego cyklu odbędzie się 3-6.7.2003 r. w Bystrej (Beskid Śląski).
Kim są Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych?
Jest to nieformalna sieć osób zaangażowanych w kampanie na rzecz ochrony dzikiej przyrody. Lokalnie starają się oni chronić miejsca o wartościach przyrodniczych i kulturowych. Korzystając ze sporego już doświadczenia Pracowni na rzecz Wszystkich Istot w prowadzeniu tego typu szkoleń opracowaliśmy cykl zajęć warsztatowych przygotowujących merytorycznie i praktycznie do pracy strażnika. Uczestnicy szkolenia otrzymają licencję Strażnika Miejsc Przyrodniczo Cennych. Taki licencjonowany strażnik będzie miał mocniejszą pozycję w lokalnej pracy dla przyrody. Zajęcia przyrodnicze prowadzone będą przez naukowców i przyrodników – praktyków, którzy na co dzień zajmują się ochroną przyrody. Strażnicy będą spotykali się co jakiś czas na szkoleniach, aby wymieniać się doświadczeniami, kontrolować własne postępowanie, uczestniczyć we wspólnych wyjazdach i interwencjach.
Ostatecznym celem projektu jest stworzenie w Polsce sieci obszarów cennych przyrodniczo, które będą miały swoich lokalnych strażników.
Projekt realizowany jest od 1996 r. przez stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i wspierany przez miesięcznik „Dzikie życie”.
Liczba miejsc ograniczona.
Informacje i zapisy pod adresem:
 
stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Ośrodek głębokiej ekologii
ul. Jasna 17
43-360 Bystra Krakowska
tel. 0-33/817-14-68, 818-31-53
wapienica@pnrwi.most.org.pl
osoba kontaktowa – Dariusz Matusiak

Więcej o naszej działalności w Internecie:
http://www.pnrwi.most.org.pl
http://www.pnrwi.most.org.pl/dz (miesięcznik „Dzikie życie”)
Dariusz Matusiak