Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

SZKOLENIE STRAŻNIKÓW MIEJSC PRZYRODNICZO CENNYCH

Wałbrzych 30.6 – 4.7.2002, Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich,
Książański Park Krajobrazowy, Masyw Chełmca.

30.6
• rano: zbiórka uczestników
• popołudnie – wieczór: „Projekt Dzika Polska” – Remigiusz Okraska

1.7

• rano: warsztat „Przyroda PK Sudetów Wałbrzyskich – czynna ochrona Niepylaka Mnemozyne i chronionych sów” – Krzysztof Żarkowski
• popołudnie – wieczór: przeźrocza + wykład „Gatunki chronione w Parkach Krajobrazowych regionu wałbrzyskiego (z wyszczególnieniem ptaków)” – Krzysztof Żarkowski

2.7
• rano: spotkanie z przedstawicielami Nadleśnictwa Wałbrzyskiego
• popołudnie: gawęda „Historia i mistyka Sudetów Wałbrzyskich” – Henryk Waniek

3.7
• rano: warsztat „Walory ekologiczne lasów podgórskich” –Janusz Korbel
• wieczór: warsztat „Magiczny krąg” – Janusz Korbel

4.7
• rano: warsztat terenowy „Osobliwości przyrodnicze Książańskiego PK” – Krzysztof Żarkowski
• popołudnie: warsztat „Przeobrażenia przyrodnicze regionu w dziejach” – Rafał Jakubowski

Rafał Jakubowski
Wałbrzyski Oddział PNRWI
al. Wojska Polskiego 2/1
58-310 Szczawno Zdrój
tel. 0608154216