Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

"TYP SPOD NAJCIEMNIEJSZEJ GWIAZDY" ODPOWIADA

Pragnę złożyć p. J. Heblowi wyrazy szczerego współczucia z powodu dyskomfortu jakiego doznaje czytając teksty, z którymi się nie zgadza.

To zaiste skandal, że art. 31 ustawy „Prawo prasowe”, zobowiązujący czasopisma do zamieszczania replik i sprostowań, nie zawiera dodatkowej klauzuli: „za wyjątkiem osób uważanych za faszystów”. Wykorzystując takie luki prawne Bolesław Tejkowski może domagać się drukowania swoich sprostowań.

Pragnę również przeprosić p. Hebla za wydrukowanie w ZB tekstu o neopogańskim plemienizmie (ZB 140), który wszak nie ma nic wspólnego z ekologią (jak wiadomo, prawdziwie ekologiczny charakter ma tylko masowe społeczeństwo ery przemysłowej). Mojej winy w niczym nie zmniejsza fakt, że opisywany przez mnie R. Hunt (skądinąd antyrasista) nie ma nic wspólnego z ruchem pogańskim. Obiecuję, że od tej pory będę pisywał już tylko teksty o tematyce ekochrześcijańskiej takie jak Ekoteologia (ZB 139) czy Jan Paweł II o ekologii (ZB 134).

Jarosław Tomasiewicz
„Typ spod najciemniejszej gwiazdy”

*) por. Jarosław Hebel, Chwileczkę grabarze… w: ZB 2(147)/2000, s. 50.
Jarosław Tomasiewicz