Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

UCHWAŁY STATUTOWE PRZYJĘTE PRZEZ UCZESTNIKÓW NARADY ŚRODOWISK EKOLOGICZNYCH SLD 28.10.2000

1. Uczestnicy Narady Środowisk Ekologicznych współpracujących z SLD, 28.10.2000 powołują do życia, na podstawie Art. 51 Statutu SLD, platformę programową Sojuszu Lewicy Demokratycznej pod nazwą Rada Ekologiczna „Środowisko i Rozwój”.
2. Cele i zdania programowe Rady Ekologicznej „Środowisko i Rozwój” określa przyjęta przez uczestników Narady Deklaracja Programowa.
3. Uczestnicy Narady powołują zarząd tymczasowy oraz zespół koordynatorów wojewódzkich. Zadaniem zarządu tymczasowego jest wypracowanie zasad współpracy środowisk ekologicznych w ramach platformy programowej SLD oraz kierowanie działaniami Rady do czasu zwołania I Kongresu Rady Ekologicznej SLD. Zadaniem zespołu koordynatorów jest budowa struktur Rady Ekologicznej.
4. Uczestnicy Narady upoważniają zarząd tymczasowy do podjęcia działań mających na celu oficjalne zatwierdzenie przez Radę Krajową SLD Rady Ekologicznej „Środowisko i Rozwój”, jako platformy programowej partii.
5. Na Przewodniczącego Rady Ekologicznej SLD „Środowisko i Rozwój” uczestnicy Narady powołują Posła na Sejm RP Czesława Śleziaka.