Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY URODZIN PROF. DR. STEFANA MACKO

Prof. dr Stefan Macko (1889-1967) był wielce zasłużonym dla ochrony przyrody Dolnego Śląska uczonym i działaczem społecznym. Zasługą Jego jest m.in. wykształcenie dużej ilości ekologów i utworzenie wielu rezerwatów przyrody na Dolnym Śląsku (Jan Sarosiek, Wiadomości Botaniczne nr 1 1970r.)

Z okazji przypadłej w ubr. setnej rocz-nicy urodzin prof. Macko w Świebodzicach (pow. Świdnicki) odbyła się 3.12.99 uroczystość, której celem było uczczenie pamięci tego uczonego. Uroczystość uświetnił przybyły na nią uczeń i kontynuator dzieła prof. Macko prof. dr hab. Jan Sarosiek, kierownik Zakładu Ekologii i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Wrocławskiego. Uczestniczył w uroczystości składania kwiatów przez młodzież szkolną z Ligi Ochrony Przyrody pod tablicą pamiątkową poświęconą prof. Macko oraz spotkał się z mieszkańcami miasta. Na nim przybliżył słuchaczom sylwetkę prof. Macko – swego Mistrza oraz przedstawił niektóre z ważniejszych problemów ze współczesnej dziedziny ekologii. Odpowiadał też na liczne pytania dot. spraw ochrony środowiska. W ramach uroczystości był również przygotowany i wykonany przez młodzież program artystyczny. Oprawę plastyczną stanowiła wystawa również przygotowana przez młodzież pt. „Przyroda wokół nas”.

Na zakończenie uroczystości prof. Jan Sarosiek spotkał się z władzami miasta oraz organizatorami uroczystości – działaczami Towarzystwa Kulturalno-Przyrodniczego i Ligi Ochrony Przyrody.

Uroczystość poświęcona prof. Macko była nie tylko okazją przypomnienia zasług tego uczonego dla nauki ekologii i jego działalności w ochronie przyrody, ale i mocną lekcją ekologii.

Henryk Urbanik
Henryk Urbanik