Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

UROCZYSTY JUBILEUSZ

UROCZYSTY JUBILEUSZ

8.6. br. odbyła się w Warszawie w Domu Kultury przy ul. Jezuickiej uroczystość 10 rocznicy powstania Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej. Jubileusz był podwójny, bo zbiegł się z 70-tymi urodzinami twórcy i patrona ekofilozofii, prof. Henryka Skolimowskiego.
W uroczystości wzięło udział ok. 100 osób, w tym wszyscy czynni współtwórcy ekofilozofii. Największa atrakcją jubileuszu było ukazanie się tomu „Wokół ekofilozofii” – zbioru refleksji narosłych wokół filozofii ekologicznej w ciągu niemal ćwierć wieku od chwili jej zainicjowania.
Podczas uroczystości wygłoszono wiele mów. Sam Jubilat, wyraźnie wzruszony, miał więc okazję zapoznać się z recepcją swojej filozofii – bo mowy były nie tylko pochwalne, ale i polemiczne. Mowa była też o nowych planach, m. in. zorganizowania za kilka lat międzynarodowej konferencji, podsumowującej dorobek ekofilozofii i wytyczającej dalsze kierunki jej rozwoju, stworzenia powszechnego internetowego dostępu do najważniejszych tekstów ekofilozoficznych, etc.
Gratulując Profesorowi z okazji podniosłego jubileuszu, wyrażając podziw dla Jego dokonań, życzmy sobie wszyscy, by nowoczesna forma filozofii duchowej, jak jest de facto ekofilozofia, filozofia niosąca nadzieję i wiarę, rozwijała się dalej! By stała się przesłaniem na dopiero co rozpoczęte stulecie.
tekst i foto Włodzimierz H. Zylbertal
Włodzimierz H. Zylbertal