Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

URUCHOMIONO NOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW W DARŁOWIE

2.6.2000 w DARŁOWIE uruchomiono nową oczyszczalnię ścieków, której budowa trwała dwa i pół roku a łączny koszt wyniósł 26 milionów zł. Tę jak dotąd najdroższą w historii miasta inwestycję sfinansowały budżet wojewody, fundusz ochrony środowiska, kredyt bankowy oraz budżet miasta.
Zlokalizowana w Żukowie Morskim oczyszczalnia oczyścić może 4 tys. m3 ścieków na dobę. Obsługę zakładu stanowi zaledwie 8 pracowników.

Bernard Konarski
Bernard Konarski