Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

VARIA

Władze Mińska odmówiły wydania zgody na przeprowadzenie marszu mniejszości seksualnych w ramach zaczynającego się 7 września Gay Pride’a 2000. W marszu zamierzało wziąć udział m.in. 60 homoseksualistów przybyłych specjalnie na tą okazję z Danii, Szwecji, Niemiec, Francji i Rosji.
***
Na początku września w Grodnie zaobserwowano przypadki wścieklizny wśród zwierząt domowych. Kilka ulic obłożono kwarantanną oraz m.in. postanowiono odstrzeliwać wałęsające się bezpańskie psy i koty.
***
Na koniec informacja z dziedziny ekologii człowieka. Szef Białoruskiego Związku Położników i Ginekologów twierdzi, że w ciągu najbliższych 20 lat wymieranie białoruskiego narodu zostanie powstrzymane. Ten wskaźnik nie jest charakterystyczny dla żadnego z krajów WNP [Wspólnoty Niepodległych Państw] – powiedział doktor nauk medycznych.

SG
SG