Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

VI FESTIWAL EKOLOGICZNY EKOFRONTACJE 200129 CZERWCA – 1 LIPCA

29 CZERWCA – REGION
godz. 9:00
• warsztat terenowy „Gatunki chronione Książańskiego PK” – K. Żarkowski (zbiórka dzielnica Podzamcze – pętla autobusowa ul. Basztowa)
godz. 15:00 wykłady:
• „Gatunki chronione Książańskiego PK (przeźrocza + wystawa foto) – K. Żarkowski
• „Kampania – Wspieraj lokalne inicjatywy w zakresie ochrony środowiska” – R. Jakubowski
• „Certyfikacja lasów a lasy wałbrzyskie’’ – przedstawiciel Nadleśnictwa W-ch
• „Literackie inspiracje przyrodą” – O. Tokarczuk

30 CZERWCA – PROBLEMY ENERGETYKI W POLSCE

godz. 15:00
• „Dzień dzisiejszy energetyki alternatywnej” – Porozumienie na rzecz energetyki alternatywnej
• „Budowa prostej elektrowni wiatrowej” – Iwona E. Maliszewska
• „Wpływ elektrowni atomowych na środowisko” – L. Kipiński
• Dyskusja – „Jakiej energii potrzebuje Polska?”
• „Parki Narodowe Afryki Południowej” (przeźrocza) – P. Dopierała

1 LIPCA – EKOLOGICZNE ALTERNATYWY DLA GLOBALIZMU
godz. 12:00
• Konferencja Ruchu Społecznego „Obywatelska Europa”
• „Tradycje wsi polskiej, a zachowanie środowiska naturalnego” – J. Łopata
• „Ekologiczne wioski na przykładzie osady Ekovo” – H. A. Napiórski
• „Humanizm i ekologia – drogi nowej cywilizacji” – A. Heller-Schmidt
• „Ekologiczne alternatywy dla globalizmu” – O. Swolkień
Miesce wykładów Ośrodek Edukacyjny „WEDANTA”, Szczawno Zdrój ul. Kolejowa 1 (100 m od końcowego przystanku autobusowego).

Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
0-604/974-329 Rafał Jakubowski
Rafał Jakubowski