Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

VI Międzynarodowy Spis Bociana Białego

VI MIĘDZYNARODOWY SPIS BOCIANA BIAŁEGO
BOCIANI RACHMISTRZOWIE PILNIE POSZUKIWANI!

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody “pro Natura” zaprasza wszystkich chętnych do udziału w
VI Międzynarodowym Spisie Bociana Białego.

Spis taki, organizowany co 10 lat, służy zebraniu informacji o aktualnej liczbie par bociana białego w poszczególnych krajach, poznaniu ich rozmieszczenia oraz zmian zachodzących w populacji. Warto przypomnieć, że
Polska jest prawdziwą bocianią potęgą –
w żadnym innym kraju nie gnieździ się tyle par tego ptaka, co u nas.
Podczas poprzedniego spisu w latach 1994/95
liczbę par bociana białego w Polsce oszacowano na ponad 40 tysięcy par,
co równa się jednej czwartej całej populacji światowej. U naszych
zachodnich sąsiadów było ich wówczas dziesięciokrotnie mniej, we Francji nieco ponad 300 par,
a w całej Danii zaledwie 6 par.
Te liczby ilustrują, jakie znaczenie ma nasz kraj dla ochrony światowej populacji boćka i jak ważne jest zebranie możliwie pełnych informacji na jego temat właśnie u nas.
Jak w praktyce wygląda praca bocianich rachmistrzów?
W dniach od 10 do 31 LIPCA 2004 osoby przeprowadzające spis będą wyszukiwać i kontrolować wszystkie gniazda bociana białego na wybranym przez siebie obszarze
(najlepiej na obszarze całej gminy), zapisując wyniki na specjalnych formularzach.
W chwili obecnej wiemy, że skontrolowanych w całości zostanie ponad połowa z niespełna 2500 gmin
w Polsce. Wciąż jeszcze poszukujemy osób chętnych do sprawdzenia pozostałych gmin,
a nawet pojedynczych miejscowości.
Każda osoba, która chciałaby przyłączyć się do tej akcji
powinna nadesłać zgłoszenie do koordynatora krajowego spisu na adres:
PTPP “pro Natura” ul. Podwale 75, 50-449 Wrocław
lub przez e-mail: podając następujące dane:
imię i nazwisko
adres kontaktowy
obszar deklarowany do skontrolowania (gmina wraz z nazwą województwa
lub wybrane miejscowości wraz z nazwą gminy i województwa).

Osobom tym wysłana zostanie instrukcja przeprowadzania spisu oraz odpowiednie formularze wraz z instrukcją ich wypełniania. Więcej informacji (w tym aktualizowane co kilka dni mapy gmin “obstawionych” i “nieobstawionych”) można znaleźć na stronie internetowej spisu: <www.bociany.pl/spis>.

A więc – nie zwlekaj i zgłoś się, następna taka okazja dopiero za 10 lat!
PTPP "pro Natura"