Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

VOTUM NIEUFNOŚCI – APEL ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH O ODWOŁANIE PROF. EWY SYMONIDES ZE STANOWISKA GŁÓWNEGO KONSERWATORA PRZYRODY

Sekretariat apelu:
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Jasna 17, 43-360 Bystra, tel./fax. 0-33/8171468
Sz. P. Leszek Miller Premier Rzeczpospolitej Polskiej
Sz. P. Czesław Śleziak Minister Środowiska

VOTUM NIEUFNOŚCI

– APEL ORGANIZACJI EKOLOGICZNYCH O ODWOŁANIE PROF. EWY SYMONIDES
ZE STANOWISKA GŁÓWNEGO KONSERWATORA PRZYRODY

My, niżej podpisani, zwracamy się do Premiera RP Leszka Millera oraz Ministra Środowiska Czesława Śleziaka z wnioskiem o odwołanie prof. Ewy Symonides ze stanowiska Głównego Konserwatora Przyrody.
Wiele poczynań prof. Symonides, od momentu objęcia przez nią piastowanego obecnie stanowiska, budzi nasz niepokój i jest w naszej opinii szkodliwe dla polskiej przyrody. Wpisują się one także w patologiczny model sprawowania funkcji publicznych w dziedzinie ochrony przyrody, w którym interes prywatny przysłania interes narodowy. Szczególne oburzenie ze strony pozarządowych organizacji ekologicznych budzą:
• Wielokrotnie wyrażane poparcie dla pomysłu tzw. modernizacji (w rzeczywistości rozbudowy) kolejki linowej na Kasprowy Wierch w Tatrzańskim Parku Narodowym, mimo sprzeciwów wielu organizacji ekologicznych i naukowców zajmujących się ochroną przyrody. Prof. Symonides nie była bezstronnym urzędnikiem, który powinien rozważyć racje obu stron (samorządowcy i inwestorzy oraz ekolodzy i naukowcy), lecz od początku piastowania funkcji GKP wyraźnie stała po stronie firmy PKL i samorządowców z Podhala, zainteresowanych zwiększeniem przepustowości kolejki ze 180 do 360 osób/godz.
• Opieszałość i nieskuteczność poczynań w kwestii projektowania i wdrażania w Polsce Ekologicznej Sieci NATURA 2000. Efektem tego jest wiele opóźnień w realizacji wdrażania tej koncepcji, grożących w najlepszym wypadku niewykorzystaniem szans stwarzanych przez ten unijny projekt, a w najgorszym wstrzymaniem finansowej pomocy z UE. Znane są też zaskakujące wypowiedzi publiczne prof. Symonides, twierdzącej, że jeśli jakiś obszar proponowany do NATURY 2000 jest zagrożony lokalizacją inwestycji negatywnie oddziałującej na środowisko, to należy ów obszar wyłączyć z Ekologicznej Sieci NATURA 2000. Takie słowa w ustach urzędnika odpowiedzialnego i opłacanego z publicznych pieniędzy za ochronę przyrody, są w najwyższym stopniu niepokojące w kontekście regulacji prawa polskiego i porozumień międzynarodowych.
• Poparcie dla takiego wariantu lokalizacji trasy szybkiego ruchu Via Baltica, która w zgodnej opinii organizacji ekologicznych i części środowisk naukowych jest szkodliwa z punktu widzenia ochrony przyrody, gdyż przetnie m.in. Biebrzański Park Narodowy. Argumenty prof. Symonides, iż nowa droga szybkiego ruchu polepszy stan środowiska na tym obszarze są nie do przyjęcia i zaskakują w ustach naukowca-przyrodnika, co budzi przypuszczenia, iż kryją się za tym względy niemerytoryczne. Zwracamy uwagę, iż wcześniej prof. Symonides była przeciwna poprowadzeniu tej trasy przez BPN.
• Zaskakująca polityka kadrowa, czego przykładem jest doprowadzenie ostatnio do odwołania Feliksa Kaczanowskiego ze stanowiska dyrektora Słowińskiego Parku Narodowego. Rozpętana przez prof. Symonides demagogiczna kampania, skierowana wobec człowieka, który znakomicie sprawdził się na stanowisku dyrektora Parku Narodowego, jest tym bardziej dwuznaczna, że stroną wspieraną przez prof. Symonides był zwolniony dyscyplinarnie, za liczne nadużycia, poprzedni dyrektor SPN – Andrzej Wróbel. Podłożem tej współpracy była, jak można wnosić z relacji prasowych, próba zagarnięcia przez A. Wróbla atrakcyjnych terenów leżących w granicach SPN.
• Często prezentowane przez prof. Symonides lekceważenie w kontaktach z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi. Wielokrotnie takie incydenty miały miejsce podczas publicznych wystąpień prof. Symonides, np. w sprawie apelu podpisanego przez 105 profesorów domagających się od Ministerstwa Środowiska niedopuszczenia do rozbudowy kolejki linowej na Kasprowy Wierch.
W związku z powyższym stwierdzamy, że nasze możliwości jakiejkolwiek współpracy z prof. Symonides uległy wyczerpaniu i uważamy za konieczne odwołanie jej ze stanowiska Głównego Konserwatora Przyrody. Urzędnik państwowy zajmujący tak eksponowane stanowisko powinien w demokratycznym państwie cieszyć się przynajmniej minimalnym zaufaniem społecznym. W przeciwnym razie jego działalność nie tylko nie posiada legitymizacji społecznej, lecz dodatkowo napotyka na liczne utrudnienia w związku z brakiem woli współpracy m.in. ze strony organizacji pozarządowych. Dlatego też domagamy się odwołania prof. Symonides z zajmowanej funkcji.
Sygnatariusze apelu:
1. ECEAT-Polska
2. Federacja Zielonych Grupa Krakowska
3. Fundacja na rzecz wspierania kultur alternatywnych i ekologicznych, Wolimierz
4. Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu, Orzysz
5. Kolskie Towarzystwo Przyrodnicze, Koło
6. Obywatelska Liga Ekologiczna – OLE, Gdańsk
7. Obywatelski Ruch Ekologiczny, Łódź
8. Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”, Łódź
9. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
10. Stowarzyszenie „Dziedzictwo Karpat”, Kraków
11. Stowarzyszenie „Eko-Idea”, Wrocław
12. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Wspólna Ziemia”, Chojnice
13. Stowarzyszenie „Olszówka”, Bielsko-Biała
14. Stowarzyszenie „Oś”, Augustów
15. Towarzystwo Ekologiczne „Ziemia Przede Wszystkim”, Poznań
16. Towarzystwo na rzecz Ochrony Przyrody, Kraków
17. Towarzystwo Obrony Przyrody „OSTOJA”, Gorzyce
18. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie, Kraków
19. Pracownia Architektury Żywej, Goniądz
20. Stowarzyszenie Ekologiczne „Eko-Unia”, Wrocław
21. Stowarzyszenie Artystyczno-Ekologiczne „Basta”, Wrocław
22. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Stryszów
23. Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne, Przemyśl
24. Stowarzyszenie „Ekologacja”, Suwałki
25. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim
26. Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, Kraków
27. Stowarzyszenie „Obywatel”, Łódź
28. Stowarzyszenie „Ekologacja”, Suwałki