Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

W OBRONIE DOLINY ROSPUDY

Na zakończenie obozu „Strażników miejsc przyrodniczo cennych” stowarzyszenia „Pracownia na rzecz Wszystkich Istot”, poświęconego ochronie Doliny Rospudy, w siedzibie stowarzyszenia Oś w Augustowie odbyła się konferencja prasowa. Swoje stanowisko wyrazili przedstawiciele kilku organizacji ekologicznych z kraju a także z zagranicy, wypowiadali się lokalni mieszkańcy, zastępca nadleśniczego z Nadleśnictwa Szczebra, znany fotografik i leśniczy Włodzimierz Łapiński, lokalny działacz społeczny i inni.

Zebrani zgodzili się, że dolina rzeki Rospudy ma wartość ponadregionalną i należy wywrzeć wszelkie możliwe naciski na władze, by został tam szybko utworzony rezerwat przyrody, zaprojektowany już przed około 20 laty. Odcinek rzeki od Świętego Miejsca po jezioro Rospuda nie może być przecięty żadną nową drogą czy innymi inwestycjami nie służącymi ochronie przyrody, lecz powinien być chroniony.
Poinformowano również o listach protestacyjnych mieszkańców wsi Mazurki i Raczek, o wielkim zainteresowaniu losami Rospudy ze strony krajowych i międzynarodowych organizacji ekologicznych i gotowości do podjęcia zdecydowanych akcji protestacyjnych, gdyby tej dolinie miała grozić budowa drogi ekspresowej.
W obronie Doliny Rospudy skupiają się coraz liczniej środowiska opiniotwórcze, w tym ludzie kultury i sztuki (m.in. prof. Andrzej Stumiłło, niezależny reżyser filmów przyrodniczych Marcin Krzyżański i inni).
Za arogancki uznano projekt uchwały Rady Gminy z Augustowa w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w której bezcenne przyrodniczo tereny przeznacza się pod budowę trasy szybkiego ruchu, pisząc, że będzie ona przebiegała przez przyszły rezerwat przyrody. Uczestnicy konferencji zgodzili się, że władza lokalna nie może traktować bezcennych obszarów przyrodniczych jako poletka dla własnych decyzji nie uwzględniających większego dobra społecznego i uwag organizacji i stowarzyszeń ekologicznych.

Janusz Korbel („Pracownia na rzecz Wszystkich Istot")
w imieniu Koalicji na rzecz ratowania Doliny Rospudy
Augustów, 7.7.2000 r.

Dodatkowe informacje:
tel. 0-603/28 17 78
0-33/81 83 153
0-87/567 61 63 ;
e-mail: janusz@pnrwi.most.org.pl
rnrz@most.org.pl
elizeee@polbox.com
http://www.rospuda.topnet.pl

Pozdrawiam
Elizeusz
Elizeusz