Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

W POLSCE KWITNIE NIELEGALNY HANDEL GINĄCYMI GATUNKAMI ZWIERZĄT

W POLSCE KWITNIE NIELEGALNY HANDEL GINĄCYMI GATUNKAMI ZWIERZĄT

WWF Polska – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody rozpoczyna kampanię, której celem jest ograniczenie nielegalnego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Wielu Polaków kupując papugę czy żółwia, nie zdaje sobie nawet sprawy, że zwierzęta te mogą pochodzić z przemytu.

Międzynarodowy nielegalny handel ginącymi gatunkami roślin i zwierząt przynosi w skali świata zyski porównywalne do przychodów z handlu narkotykami i bronią1. Według raportu2 przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej przez program TRAFFIC3, pośród państw akcesyjnych nasz kraj znajduje się na 3 miejscu pod względem liczby udaremnionych prób przemytu okazów chronionych Konwencją Waszyngtońską (CITES)4. W 2002 r. polskie służby celne udaremniły wwóz do naszego kraju ponad 19 tys. okazów fauny i flory z listy CITES, w tym ponad 1450 żywych zwierząt.
Ludzie rzadko zdają sobie sprawę, że egzotyczne zwierzęta, sprzedawane w polskich sklepach i na targowiskach to w dużej mierze ofiary nielegalnego handlu, które przyjechały do naszego kraju wbrew obowiązującym regulacjom prawnym – mówi Ireneusz Chojnacki, Dyrektor WWF Polska – Wyłapywane, mimo międzynarodowych zakazów, z naturalnego środowiska, są transportowane w makabrycznych warunkach, po to, aby trafić do sprzedaży. Przemytnicy przewożą je upchane w kartonowych pudełkach, workach, termosach, wciśnięte do plastikowych butelek czy skrytek w bagażach. Z przewożonych w nielegalny sposób zwierząt przeżywa średnio 1 na 10. Pomimo tego, nielegalny handel się opłaca, czarnorynkowe ceny za najrzadsze okazy sięgają kilku a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. W efekcie wiele cennych gatunków, nadmiernie odławianych, jest zagrożonych wyginięciem.
Na to zjawisko mają wpływ zwykli ludzie. Jeśli tu w Polsce kupuję dziecku papugę żako pochodzącą z przemytu, nakręcając koniunkturę na nielegalnie sprowadzone zwierzęta, to efekty mojego działania odczuwalne są w Afryce Zachodniej, gdzie populacja tych ptaków zbliża się do punktu krytycznego – zwraca uwagę Chojnacki. Przyczyną lekkomyślnych zakupów przeważnie nie jest zła wola czy brak wrażliwości na krzywdę zwierząt, ale niewiedza. Ludzie nie mają świadomości istniejących przepisów wynikających z Konwencji Waszyngtońskiej, ani skutków ich nie przestrzegania – podsumowuje Dyrektor WWF Polska.
Właśnie uświadomienie Polakom, że rozwiązanie problemu zależy w dużej mierze od nas samych, jest celem rozpoczynającej się we wrześniu ogólnopolskiej kampanii „Nie kupuj zwierząt z przemytu”, zorganizowanej przez WWF Polska – Światowy Fundusz na rzecz Przyrody. Naszym zadaniem jest podjęcie wysiłków na rzecz ograniczenia w Polsce zjawiska nielegalnego handlu, poprzez poruszenie wyobraźni i wrażliwości naszego społeczeństwa. Rozwiązanie jest w zasięgu ręki; wystarczy odrobina dobrej woli ze strony ludzi – wyjaśnia Ireneusz Chojnacki. – Jeśli zaczniemy domagać się od sprzedawców, aby zawsze okazywali dokument legalnego pochodzenia zwierzęcia, utrudnimy życie przemytnikom. Może to pomóc ocalić przynajmniej niektóre z ginących gatunków.
Kampania prowadzona będzie na terenie całego kraju. Potrwa rok. Przygotowały ją pro bono: agencja reklamowa Euro RSCG New Europe (koordynacja: reklamy TV, radiowe, prasowe i internetowe), Media Planning Group (planowanie mediów), agencja Headlines (obsługa PR). W kolejnych etapach kampania adresowana będzie do tych grup społeczeństwa, które w największym stopniu mogą przyczynić się do zmniejszenia problemu. Informacje skierowane będą do sympatyków egzotycznych zwierząt w kraju, a także do polskich turystów, którzy podróżując za granicę mogą ulegać pokusie zakupu produktów wykonanych z okazów ginących gatunków. WWF liczy również na wsparcie akcji przez media. W ramach kampanii w 1 i 2 programie TVP oraz na kanale Animal Planet będziemy mogli zobaczyć spot reklamowy „Nie kupuj od przemytników”.
Reklamy akcji pojawią się również w największych stacjach radiowych, w prasie i w internecie.
Kampania zorganizowana została pod patronatem Ministerstwa Środowiska i przy współpracy Ministerstwa Finansów (Departament Ceł), Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie oraz Fundacji „Biblioteka Ekologiczna” – Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej – Centrum Monitorowania CITES w Poznaniu. Kampanię wspiera także Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Partnerami medialnymi akcji są: Telewizja Polska, Animal Planet i tygodnik „Polityka”.
Więcej na stronie: www.wwf.pl lub www.wwf.pl/cites
Dodatkowych informacji udziela: Marta Kaczyńska – Specjalista ds. komunikacji, WWF Polska, tel. 0608 322 153, e-mail: mkaczynska@wwf.pl
notatka prasowa 3.9.2003

1. Wg danych Interpolu w 1995 r. zyski z międzynarodowego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem wyniosły 5 mld USD.
2. Focus on EU Enlargement and Wildlife Trade: Review of CITES Implementation in Candidate Countries, Karin Berkhoudt, TRAFFIC Europe, Brussels, Belgium.
3. TRAFFIC jest programem monitorowania handlu chronionymi gatunkami roślin i zwierząt, realizowanym wspólnie przez WWF i IUCN. Działa we współpracy z sekretariatem Konwencji Waszyngtońskiej (CITES) i wieloma innymi partnerami.
4. CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), Międzynarodowa Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzetami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, tzw. Konwencja Waszyngtońska – międzynarodowa umowa kontrolująca handel ginącymi gatunkami roślin i zwierząt oraz produktami pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.