Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WABIKI NA BAGNACH BIEBRZAŃSKICH

WWF Polska
Światowy Fundusz na rzecz Przyrody
Wiśniowa 38/1
02-520 Warszawa
tel. 0-22/849-84-69
fax 0-22/646-36-72
e-mail: Mkaczynska@wwf.pl
www.wwf.pl
Białystok, 22.4.2003
WABIKI NA BAGNACH BIEBRZAŃSKICH
Od 1999 r. WWF Polska i Towarzystwo Biebrzańskie, wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, prowadzą na bagnach biebrzańskich eksperyment polegający na próbie odrodzenia tradycji koszenia bagiennych łąk. Kosząc łąki chcemy odtworzyć korzystne warunki do gniazdowania takich ptaków jak rycyki, krwawodzioby i bataliony, które do lęgów wymagają krótkiej roślinności. – wyjaśnia Małgorzata Znaniecka, kierownik projektu WWF „Biebrzański Park Narodowy”. Liczymy na to, że technika przywabiania ptaków przy pomocy sztucznych sobowtórów, stosowana czasami w łowiectwie, może być wykorzystana także dla celów ochrony przyrody. Prawdziwe ptaki przelatujące nad biebrzańską łąką, jeśli zauważą przedstawicieli swego gatunku odbywających na dole toki godowe, mogą się zainteresować tym terenem na własne potrzeby.

Po skoszeniu „Batalionowej Łąki” w 1999 r., po piętnastu latach przerwy, powróciły na nią rycyki i krwawodzioby. Nie pojawiły się natomiast niegdyś bardzo liczne na tych terenach bataliony. Być może bataliony jeszcze nie odkryły, że na „Batalionowej Łące” znów zapanowały warunki sprzyjające odbywaniu toków i lęgów. – mówi Ewa Kozłowska z Towarzystwa Biebrzańskiego prowadząca projekt „Batalionowa Łąka”.
Aby zachęcić te ptaki do powrotu na „Batalionową Łąkę” dzieci z biebrzańskich szkół już po raz drugi wykonają i umieszczą na niej wabiki. Czy tym razem zainteresują one i przywabią na łąkę prawdziwe bataliony – przekonamy się już wkrótce. Efekty prowadzonych zabiegów ochronnych są dokładnie obserwowane przez naukowców m.in. z Biebrzańskiego Parku Narodowego. – dodaje Małgorzata Znaniecka (WWF). Innym problemem jest zachęcenie rolników do powrotu do tradycyjnej metody ręcznego wykaszania bagiennych łąk. Bardzo liczymy, że unijne programy rolno-środowiskowe będą taką zachętą dla biebrzańskich rolników. To właśnie oni będą mogli skorzystać z dofinansowania koszenia wartościowych przyrodniczo bagiennych łąk już w ramach projektów pilotażowych programu rolno-środowiskowego, finansowanego z funduszy SAPARD. Finansowanie jest zaplanowane od teraz aż do roku 2006.
Dodatkowych informacji udziela:
Małgorzata Znaniecka, kierownik projektu WWF „Biebrza”: Mznaniecka@wwf.pl, 0-604/261-525


18.3.2003