Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WALDEN TRZY

Książka Lecha Ostasza pt. „Walden Trzy” jest przykładem ukazania mentalności młodych ludzi, zbuntowanych w obliczu rzeczywistości. Widzimy wątki egzystencjalne, poszukiwanie lepszego świata. Ludzie ci nie chcą przyjąć na wiarę doświadczeń poprzednich pokoleń. Walden to miejscowość, w której rozgrywa się akcja. Książka może się okazać bardzo wartościowa nie tylko dla starszych, ale i dla młodych Czytelników, którzy poszukują sensu życia, brnąc przez zakamarki filozofii egzystencjalistycznej, chcących dotrzeć do samych siebie, zainspirowani zagadką przeznaczenia.

„Byłem przez jakiś czas pod wrażeniem systemu religijno-filozoficznego i nawiązywałem do niego w rozmowach, krążąc po tym kręgu tematycznym; trochę może jak owad, który sprawdza, czy miejsce na założenie gniazda byłoby dobre. Toczyłem wiele rozmów z najbliższymi mi znajomymi, z przypadkowo napotkanymi Waldeńczykami, najwięcej jednak z tymi, którzy uczęszczali na spotkania henpantystyczne. Jeden z nich miał proste zdanie: «nie wszyscy muszą być zaangażowani religijnie, tylko kto chce».”

Książka niewielkiej objętości jest podzielona na osiem krótkich rozdziałów, bez tytułu. Napisana prostym językiem. W prozę wplatane są niekiedy wątki poetyczne. Tekst ciągły urozmaicają dialogi pomiędzy bohaterami opowiadania.

Scenariusz jest napisany przez samo życie, jego obrazy konstytuują określoną rzeczywistość. Błądzenie pomiędzy rozwiązaniami filozofii Wschodu oraz zachodnią mentalnością, obecną w mediach i na plakatach. Trzeba przecież znaleźć jakiś własny sposób na życie. Tylko rozsądek może zapewnić szczęście bohaterom. Ale oni nie chcą czerpać od rodziców, lecz pragną sami stworzyć swój styl. Chcą wykreować inny świat, ich świat, którego sami nie znają, ale mają jakąś jego wizję w wyobraźni.

Książka nie jest pozycją sensu stricto filozoficzną. Nie ma na celu pouczenia czytelnika, ale skłonienie go do refleksji. Nacechowana jest podtekstem etycznym, przekazywanym przystępnym językiem prozy. W fabule jawi się głębszy sens. Opowiadanie staje się wartościowe poprzez wątki, niby banalne, ale dotyczące nas wszystkich. Codzienne kłopoty i radości. Filozofia młodych ludzi. Poleciłbym tę pozycję Czytelnikom, którzy lubią zastanawiać się nad samym sobą, jednakże nie w sposób akademicki. Lech Ostasz przekazuje wartości, które wszyscy świetnie znamy, ale być może nie chcemy o nich głośno mówić.

Marek Niechwiej


Lech Ostasz, Walden Trzy, Adiaphora, Olsztyn-Warszawa 2002, s. 152.
Marek Niechwiej