Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WALKA O REZERWAT PRZYRODY “MORZYK” TRWA!

WALKA O REZERWAT PRZYRODY “MORZYK” TRWA!

Przedstawiciele Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Klubu “Gaja”, CEE Bankwatch Network Poland oraz projektant rezerwatu “Morzyk” spotkali się w Warszawie z przedstawicielem Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Luksemburga ws. przebiegu drogi ekspresowej S-1 Cieszyn – Bielsko przez cenne przyrodniczo tereny na Pogórzu Cieszyńskim. Wg zapewnień przedstawiciela EBI, bank ten nie udzieli pożyczki na budowę drogi, jeśli nie będą spełnione wszelkie procedury i wymogi, jakie stawia przed inwestorem Unia Europejska.
Wg ustaleń Pracowni na rzecz Wszystkich Istot proponowana lokalizacja drogi ekspresowej S-1 Bielsko – Cieszyn (na obejściu Grodziec Śląski) będzie miała katastrofalny wpływ na rezerwat przyrody “Morzyk”, który obecnie znajduje się na projektowanej trasie drogi ekspresowej, a także na obszary objęte ochroną konserwatora zabytków. Rezerwat ten, wnioskowany jako priorytetowy do włączenia w Europejską Sieć Obszarów Chronionych “Natura 2000”, jest miejscem unikalnym w województwie śląskim ze względu na występujące tam tufy wapienne (osobliwości geologiczne) oraz cenne zbiorowiska leśne. Inwestycja ta ma być realizowana w dużej mierze z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, wspólnie z 10 organizacjami ekologicznymi z całej Polski, wystosowała na początku 2003 r. pismo do Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Dyrektora programowego UE/ISPY, informując ich o zaistniałym konflikcie oraz domagając się wycofania wsparcia finansowego w przypadku, gdy inwestycja będzie nieodwracalnie naruszać cenny przyrodniczo obszar.
Bystra 18.12.2003
Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Miesięcznik “Dzikie Życie”
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax 0-33/81 714 68, tel. 81 831 53
www.pracownia.org.pl
członek: International Wolf Federation,
Taiga Rescue Network