Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WARSZATY “JAK SAMODZIELNIE (LUB Z NIEWIELKA POMOCA KONSULTANTÓW) PRZYGOTOWAÆ GMINNY LUB REGIONALNY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI”

Towarzystwo na rzecz Ziemi
ul. Zamkowa 1/50, 32-600 Oœwiêcim
tel./fax: 0-33/84 22 120, 84 41 934
e-mail: office@tnz.most.org.pl,
http://www.tnz.most.org.pl
konto: PKO B.P. O/Oœwiêcim, nr 10201417-534-270-1

WARSZATY “JAK SAMODZIELNIE
(LUB Z NIEWIELKA POMOCA KONSULTANTÓW)
PRZYGOTOWAÆ GMINNY LUB REGIONALNY
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI”
Szanowni Państwo!
Towarzystwo na rzecz Ziemi i Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych zapraszają do udziału w kolejnych (drugich) warsztatach pt. “Jak samodzielnie (lub z niewielką pomocą konsultantów) przygotować gminny lub regionalny plan gospodarki odpadami”.
Zbliża się termin uchwalenia powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami – zgodnie z ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, powiatowe plany powinny zostać uchwalone do 31.12.2003, a gminne do 30.6.2004. Tymczasem znaczna część urzędów administracji lokalnej nie przystąpiła jeszcze do prac nad sporządzaniem planów, m.in. z braku środków finansowych (koszt wykonania planu przez specjalistyczną firmę może dochodzić do 20 tys. zł). Głównie do nich skierowana jest niniejsza oferta, a konkretnie do pracowników administracji lokalnej i związków gmin, którzy będą odpowiedzialni za przygotowanie planu. Udział w warszta¬tach może być przydatny także w przypadku zlecenia wykonania planu “na zewnątrz”: przy sporządzaniu oferty przetargowej, uczestniczeniu w sporządzaniu planu i przy jego odbiorze. W warsztatach powinni także wziąć udział przedstawiciele organizacji społecznych, które chciałyby włączyć się w procedurę sporządzania planu.
Podczas warsztatów pokażemy jak “pokonać” procedurę sporządzania planu. Ich szczegółowy zakres tematyczny będzie następujący:
1. Plany gospodarki odpadami – przepisy prawne (ustawy o odpadach i “wprowadzająca”, rozporządzenie ministra środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami, krajowy plan gospodarki odpadami, inne akty prawne regulujące proces planowania w gminie i regionie / powiecie).
2. Proces planowania ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami.
3. Dane podstawowe w projekcie planu.
4. Gromadzenie danych i analiza stanu obecnego.
5. Spodziewane zmiany w gospodarce odpadami (prognoza).
6. Ustalenie celów i zadań gospodarki odpadami w gminie / regionie (krótko i długoterminowych).
7. Analiza oddziaływania planu na środowisko.
8. Wdrożenie i ocena planu.
Trenerami będą osoby mające praktyczne doświadczenie w sporządzaniu planów i programów gospodarki odpadami i wdrażaniem systemów zagospodarowania odpadów: Tomasz Chruszczow (Forum Opakowań Szklanych), Jacek Wodzisławski (Fundacja RECAL), Krzysztof Czajka (Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN) i Piotr Rymarowicz (FWIE/TnZ).
Warsztaty odbędą się 14 – 16.1.2004 w hotelu “Pod Dębami” (www.poddebami.pl) w Osieczanach k. Krakowa, u podnóża Beskidu Średniego. Koszt uczestnictwa wynosi 450 zł, przedstawiciele organizacji ekologicznych mogą wnioskować o zwolnienie z opłaty. Opłata obejmuje: materiały konferencyjne, materiały uzupełniające (w tym przykładowe plany gospodarki odpadami) i zestawy publikacji Towarzystwa na rzecz Ziemi i Fundacji Wpierania Inicjatyw Ekologicznych dot. ochrony środowiska, zakwaterowanie na czas trwania konferencji, pełne wyżywienie i przejazd do/z ośrodka (z/do Krakowa). Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w warsztatach. Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonać co najmniej na tydzień przed datą rozpoczęcia warsztatów.
Dodatkowe informacje:
Piotr Rymarowicz, Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych,
tel. 0/601 073 737, 0-12/63 15 730-2,
Anna Dziedzic, Towarzystwo na rzecz Ziemi,
tel. 0-33/84 22 120, 84 41 934
Formularz zgłoszeniowy znajduje się ponizej.
patronat medialny:
Szczegółowe informacje nt. tego i kolejnych szkoleń można znaleźć na stronie internetowej http://www.tnz.most.org.pl/szkolenia, a materiały z poprzednich na stronie http://www.tnz.most.org.pl/publikacje