Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO I PORTAL NIE PROWADZĄ DZIAŁALNOŚCI OD 2008 ROKU.

WARSZTAT PRZYRODNICZO-KRAJOZNAWCZY7 – 14 LIPCA, KSIĄŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

WARSZTAT
 
PRZYRODNICZO-KRAJOZNAWCZY
7 – 14 LIPCA

KSIĄŻAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
7.
„Sowy w parkach krajobrazowych regionu wałbrzyskiego” – warsztat terenowy – Krzysztof Żarkowski
„Walory przyrodnicze rezerwatów Książańskiego Parku Krajobrazowego” – warsztat terenowy – Krzysztof Żarkowski
„Działalność Wałbrzyskiego Oddziału Pracowni na rzecz Wszystkich Istot” – Rafał Jakubowski
8.
„Walory dendrologiczne Książańskiego Parku Krajobrazowego” – warsztat terenowy – dr Janusz Skrężyna
„Zgromadzenie wszystkich istot” – warsztat
PARK KRAJOBRAZOWY SUDETY WAŁBRZYSKIE – „BAZA SOKOŁOWSKA”

9.
„Ścieżka dydaktyczna” – Krzysztof Żarkowski
„Unikalne gatunki flory góry Rogowiec” – warsztat terenowy – Krzysztof Żarkowski
„Sowy” – pokaz przezroczy – Krzysztof Żarkowski
10.
„Sowy w parkach krajobrazowych regionu cz. II” – warsztat terenowy – Krzysztof Żarkowski
„Przykłady czynnej ochrony przyrody” – warsztat terenowy – Krzysztof Żarkowski
„Historia regionu” – gawęda przy ognisku – W. Bogucki
11.
„Nietoperze w regionie” – warsztat terenowy – Rafał Szkudlarek
„Gatunki chronione w parkach krajobrazowych regionu” – pokaz przezroczy – Krzysztof Żarkowski
„Przyroda w legendach i mitach regionu” – gawęda przy ognisku – Rafał Jakubowski
CZESKIE SKALNE MIASTA
12 – 14.
wędrówka piesza trasą:
Adrspaske i Teplicke Skalne Mesta (12.7.)
Teplicke Skalne Mesto – Broumovske Steny (12 –13.7.)
Broumovske Steny (13 – 14.7.)
Należy z sobą wziąć: paszport, karimatę, śpiwór, ewentualnie namiot, wygodne obuwie, ubranie na zmianę, można wziąć uprząż – wspinaczka na własną odpowiedzialność.
Większość noclegów będzie pod gołym niebem.
Koszt od osoby: 30 zł.
Organizator:
Wałbrzyski Oddział Pracowni na rzecz Wszystkich Istot
tel. 0-74/882-00-13, e-mail: zadenqba@wp.pl