Wydawnictwo Zielone Brygady - dobre z natury

UWAGA!!! WYDAWNICTWO ZAWIESIŁO SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ W 2008 ROKU. NIE REALIZUJEMY JUŻ ŻADNYCH ZAMÓWIEŃ.

WARSZTAT ZGROMADZENIE WSZYSTKICH ISTOT

WARSZTAT ZGROMADZENIE WSZYSTKICH ISTOT
6-8.11, Mostki k. Skarżyska-Kamiennej.
Zajęcia warsztatowe skierowane są do ludzi pragnących podjąć próbę przełamania egocentrycznego spojrzenia na otaczający nas świat, zwrócenia uwagi na sieć połączeń i zależności w przyrodzie. Warsztat Zgromadzenie Wszystkich Istot jest oparty o starą legendę i rytuały pochodzące z różnych kultur oraz współczesną psychologię.
Koszt udziału w warsztacie 30 zł, ilość miejsc ograniczona. Informacje i zapisy pod adresem:

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Jasna 17
43-360 Bystra
tel. 33/8171468 (prosić Radosława Ślusarczyka)
e-mail suchy@pnrwi.most.org.pl